h

..als iets tegen de wil van burgers wordt doorgezet...

21 december 2005

..als iets tegen de wil van burgers wordt doorgezet...

Stop Awacs Overlast sluit 'burgerlijke ongehoorzaamheid' niet uit

Het actiecomit Stop Awacs Overlast sluit burgerlijke ongehoorzaamheid niet uit, als de rechter vrijdag toestemming geeft voor het kappen van bomen in Schinveld. Dat zegt een woordvoerder.

Leden van de landelijke actiegroep GroenFront hebben zich al enkele weken verschanst in het bos. Volgens het comit is het mogelijk dat plaatselijke actievoerders zich daarbij aansluiten. De tegenstanders van de bomenkap in de Schinveldse bossen werden gisteren verrast door een actie van het kabinet. Dat heeft bij koninklijk besluit bepaald dat er geen vergunning nodig is om de 6 hectare bos te kappen.

bron: www.l1.nl

En zie wat er gebeurt wanneer de overheid zich niets aantrekt van burgers.

Aan wiens zijde zou 'Heerlenaar' Jos Zuidgeest (interim-Burgemeester van Onderbanken) staan?

De SP steunt de strijd tegen zowel de bomenkap als de overlast van de Awacs-toestellen al jaren en zal dat blijven doen! Recentelijk: bomenkap

Het Heerlense Tweede Kamerlid Jan de Wit vindt dat de provincie Limburg het Koninklijk Besluit van het kabinet niet moet pikken

U bent hier