h

Spreekuur

Foto: SP

Van links naar rechts Manuel Jedrzejczak, Mark Pieper, Werner
Snelting, Adie Frankes, Hans Muijs, Marianne van Wordragen, Jan
Küsters en Ton Riswick.
Hans Meijers ontbreekt op deze foto.

 

Hulpdienst: Hulp en advies voor iedereen!

 
Gelijk hebben is één, gelijk krijgen wat anders.

Vanwege bureaucratie en een woud aan regels is het steeds moeilijker om je gelijk te halen. De SP organiseert daarom al sinds jaar en dag spreekuren voor mensen die zich geen raad weten met het invullen van de
belastingaangifte of problemen hebben met hun werkgever, uitkeringsinstantie, verhuurder of gemeente. De Hulpdienst begeleidt en ondersteunt u met het oplossen van uw probleem.


Waarmee kan de hulpdienst u helpen?

Het spreekuur is toegankelijk voor iedereen en kan u helpen met o.a. de volgende zaken:

 • Belastingzaken: Inkomstenbelasting, Gemeentelijke belasting
 • Toeslagen: Huur- en Zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag
 • Consumentenzaken: Energie, telefoon, aankoopproblemen
 • Invullen van diverse formulieren
 • Arbeidsrecht
 • Zorgverzekering
 • Thuiszorg
 • Schuldenproblematiek
 • AOW
 • WMO
 • WSW
 • WWB, wet werk en bijstand
 • UWV, diverse sociale wetgeving

Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2021

 • Jaaropgaven 2021
 • Voorlopige aanslagen 2021
 • alle belastingbrieven vorig jaar  -  vooral de laatste aanslag 2020!
 • kosten hypotheek
 • onroerend-goedbelasting ozb 2021
 • overzicht van zorgverzekering 2021 ( eigen bijdrage)
 • uitgaven ziektekosten ( medicijnen, tandarts e.d )
 • hulpmiddelen ( hoorapparaat, schoenen, scootmobiel e.d.)
 • door arts ingevulde dieetverklaring 2021( formulier kan worden gedownload of afgehaald op SP-kantoor)
 • DigiD code
 • kopie aangifte 2020  ( indien in 2020 bij SP ingevuld niet nodig )

Hoe kunt u een afspraak maken?

De Hulpdienst helpt iedereen natuurlijk even graag, maar wij hebben het meestal wel erg druk! Daarom is het belangrijk dat iedereen die op het spreekuur wilt komen van tevoren telefonisch een afspraak maakt. De
medewerkers van de telefoondienst kunnen u dan gericht bij de juiste spreekuurmedewerker inplannen, dit kan op de volgende momenten:

 • zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur
 • woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur

U kunt dan bellen naar:  045 5725777


Wie zijn de mensen achter de hulpdienst?

Alle medewerkers van de Hulpdienst zijn vrijwilligers, natuurlijk lid van de SP, ieder deskundig op zijn gebied. Ze tonen als geen ander wat het inhoudt om SP-er te zijn: niet alleen praten over een beter Nederland, maar daadwerkelijk ook iets doen!

Het telefoonteam bestaat uit:

Adie Frankes
Marianne van Wordragen
Manuel Jedrzejczak Werner Snelting                                                                                                                                         

Het spreekuurteam bestaat uit:

Jan Küsters
Hannie Vaessen

Hans Meijers
Hans Muijs
Mark Pieper
Ton Riswick

 

U bent hier