h

Spreekuur

Foto: SP

v.l.n.r. Jan Kusters, Marianne van Wordragen, Ton Riswick, Maria Geelen, Sjo Crapels, Adie Frankes, Werner Snelting, Hans Muijs enHans Meijers. Op de foto ontbreken Jos Mom en Mark Pieper.

Hulpdienst: Hulp en advies voor iedereen!

 
Gelijk hebben is één, gelijk krijgen wat anders.

Vanwege bureaucratie en een woud aan regels is het steeds moeilijker om je gelijk te halen. De SP organiseert daarom al sinds jaar en dag spreekuren voor mensen die zich geen raad weten met het invullen van de
belastingaangifte of problemen hebben met hun werkgever, uitkeringsinstantie, verhuurder of gemeente. De Hulpdienst begeleidt en ondersteunt u met het oplossen van uw probleem.


Waarmee kan de hulpdienst u helpen?

Het spreekuur is toegankelijk voor iedereen en kan u helpen met o.a. de volgende zaken:

 • Belastingzaken: Inkomstenbelasting, Gemeentelijke belasting
 • Toeslagen: Huur- en Zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag
 • Consumentenzaken: Energie, telefoon, aankoopproblemen
 • Invullen van diverse formulieren
 • Arbeidsrecht
 • Zorgverzekering
 • Thuiszorg
 • Schuldenproblematiek
 • Vreemdelingenrecht
 • AOW
 • WMO
 • WSW
 • WWB, wet werk en bijstand
 • UWV, diverse sociale wetgeving

Benodigdheden aangifte inkomstenbelasting 2017

 • Jaaropgaven 2017
 • Voorlopige aanslagen 2017
 • alle belastingbrieven vorig jaar  -  vooral de laatste aanslag 2016!
 • kosten hypotheek
 • onroerend-goedbelasting ozb 2017
 • overzicht van zorgverzekering 2017 ( eigen bijdrage)
 • uitgaven ziektekosten ( medicijnen, tandarts e.d )
 • hulpmiddelen ( hoorapparaat, schoenen, scootmobiel e.d.)
 • door arts ingevulde dieetverklaring 2017 ( formulier kan worden gedownload of afgehaald op SP-kantoor)
 • DigiD code
 • kopie aangifte 2016  ( indien in 2016 bij SP ingevuld niet nodig )

Hoe kunt u een afspraak maken?

De Hulpdienst helpt iedereen natuurlijk even graag, maar wij hebben het meestal wel erg druk! Daarom is het belangrijk dat iedereen die op het spreekuur wilt komen van tevoren telefonisch een afspraak maakt. De
medewerkers van de telefoondienst kunnen u dan gericht bij de juiste spreekuurmedewerker inplannen, dit kan op de volgende momenten:

 • zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur
 • woensdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur

U kunt dan bellen naar:  045 5725777


Wie zijn de mensen achter de hulpdienst?

Alle medewerkers van de Hulpdienst zijn vrijwilligers, natuurlijk lid van de SP, ieder deskundig op zijn gebied en tonen als geen ander wat het inhoudt om SP-er te zijn: niet alleen praten over een beter Nederland, maar daadwerkelijk ook iets doen!

De volgende personen zijn lid van de hulpdienst:

v.l.n.r. Jan Kusters, Marianne van Wordragen, Ton Riswick, Maria Geelen, Sjo Crapels, Adie Frankes, Werner Snelting, Hans Muijs en Hans Meijers.

Niet op de foto staan Jos Mom en Mark Pieper.

Het telefoonteam bestaat uit:

Adie Frankes
Marianne van Wordragen
Werner Snelting

Het spreekuurteam bestaat uit:

Sjo Crapels
Maria Geelen
Jan Kusters
Hans Meijers
Jos Mom
Hans Muijs
Mark Pieper
Ton Riswick

 

U bent hier