SP Heerlen

Welkom! De SP is de grootste partij van Heerlen en staat voor een eerlijke, menselijke en sociale stad. Daarom is de SP actief op alle fronten: in buurten en wijken, op de werkvloer en in de gemeenteraad en het stadsbestuur.

De stad in, de straat op en de buurt als basis!


Parkeerperikelen medewerkers Zuyderland Ziekenhuis Heerlen

22-08-2016Onlangs berichtte het LD over de parkeerperikelen voor het personeel van het  Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. De Directie was van plan om er een verhoging van de eigen bijdrage voor de parkeerplaats voor medewerkers  op 1 september 2016 in te laten gaan. Omdat de Directie hierover inmiddels een compromis heeft gesloten met de O.R., is deze verhoging voorlopig opgeschort. Het compromis geldt tot het einde van het jaar maar welke prijs medewerkers na 1 januari zullen betalen om bij de werkplek te kunnen parkeren, is ongewis.

› Lees verder

Vragen aan het College over het handhaven in Heerlerheide

14-08-2016De SP neemt bijna dagelijks waar dat op de Wannerstraat auto’s af en aan rijden en parkeren in de voetgangerszone. De veiligheid van voetgangers en  winkelend publiek komt hierdoor ernstig in gevaar. Een doorn in het oog van velen. Daarom stellen SP raadsleden Hannie Vaessen en Sedai Bayraktar hierover schriftelijke vragen aan het College.

› Lees verder

Nationaal Zorgfonds op Corio Tropical

31-07-2016Tijdens Corio Tropical waren actievoerders van de SP aanwezig om bezoekers te wijzen op het SP-voorstel om iedereen op een solidaire en faire manier zorg te bieden via een Nationaal Zorgfonds. In totaal werden 145 steunbetuigingen opgehaald. Landelijk zijn op dit moment al meer dan 80000 steunbetuigingen verzameld. Hiermee wordt duidelijk dat het voorstel steeds meer steun krijgt in de samenleving.

› Lees verder

Acties Nationaal Zorgfonds steeds meer op stoom

13-07-2016In steeds meer steden en dorpen, raken tijdens acties van SP-afdelingen, mensen enthousiast over het plan om toe te werken naar een Nationaal Zorgfonds. Ook in Heerlen gaan leden geregeld de straat op om inwoners te wijzen op de onrechtvaardigheid van het huidige systeem van zorgverzekeringen en op de voordelen van een Nationaal Zorgfonds.

› Lees verder

SP stelt samen met Groen Links GS Limburg vragen over aanpassing plan Buitenring bij Kerkrade

27-06-2016De aanleg van de Buitenring Parkstad is in volle gang. De fracties van GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen op de voet. In Kerkrade komt de weg door het Vauputsdal te liggen, waar deze kort langs de bebouwde kom van Kerkrade (Kaalheide) zal gaan. Met de bewoners van de John Erkensstraat zijn eerder dit jaar gesprekken geweest over de inpassing van de weg en de verdere maatregelen in hun woonomgeving ten gevolge van de aanleg van de Buitenring.

› Lees verder

Nationaal Zorgfonds in Heerlen: ‘DE ZORG MOET WEER VAN ONS WORDEN’

18-06-2016De zaal van het Cultuurhuis in Heerlen was bijna te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

› Lees verder

Delegatie Iraakse Communistische Partij bezoekt Heerlen

03-06-2016Een delegatie van de Iraakse Communistische Partij (ICP) bezocht de Heerlense afdeling. De vijf gasten waren erg geinteresseerd in hoe de SP in Heerlen het verschil maakt. Wethouder Peter van Zutphen en de raadsleden Sedai Bayraktar, Wim van Kempen en Dominique Ducornez leidden hen daarom rond in het centrum van Heerlen. Ze lieten hen zien wat het in de praktijk  betekent dat in deze stad al geruime tijd ook bestuurders uit de rangen van de SP mee aan het roer staan. 

› Lees verder

'Lancering' Maankwartier Noord

30-05-2016Vanmiddag werd onder grote belangstelling het eerste deel van het Maankwartier: het Maanplein,  officieel geopend. Een belangrijk moment voor Heerlen en de burgers van Heerlen. De stad heeft er met het Maankwartier een markante trekpleister bij gekregen. Daar wordt binnenkort gewoond, gewerkt en gewinkeld. Zo waren vandaag de medewerkers van het UWV er al in hun nieuwe kantoren aan het Maanplein aan de slag.

› Lees verder

EINDELIJK EEN HEERLENSE LEEGSTANDSVERORDENING

26-05-2016Leegstand is één van de meest genoemde irritatiepunten als het gaat over de stad. Leegstand komt de stad niet ten goede. Verheugend is het daarom dat het College van Burgemeester en Wethouders op 24 mei 2016 besloten heeft om maatregelen tegen leegstand te nemen. Dit werd vastgelegd in een Leegstandsverordening, in combinatie met het nieuwe visiedocument ‘Leegstand in breder verband’.

› Lees verder

OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDER EIGEN RISICO

20-05-2016De marktwerking in de zorg leverde geen betere zorg op. Wel veel duurdere. Zorgverzekeraars kregen bovendien steeds meer macht. Er is te veel bureaucratie, te veel verspilling en we betalen een forse boete op ziek zijn, genaamd ‘eigen risico’. Aan de reclame van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

› Lees verder

Pagina's