h

Het mysterie van de brief...

23 december 2005

Het mysterie van de brief...

www.ld.nl :

Hummel verder in het nauw

Heerlen -
Het Heerlense raadslid Rein Hummel (Leefbaar Heerlen) is verder in het nauw gebracht in de affaire Q-Park. De brieven die hij openbaarde over de mogelijke verkoop van de gemeentelijke parkeergarages aan Q-Park, waren op dat moment niet langs officile weg verkregen.
Er is commotie ontstaan omdat Hummel vertrouwelijke correspondentie tussen de gemeente en Q-Park openbaar maakte. De onderhandelingen zijn door de openbaarmaking van de brieven vertraagd. Rein Hummel verklaarde, als voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling, dat hij de brieven formeel van de gemeentelijke griffier had gekregen.

Met die versie maakt burgemeester Toine Gresel nu korte metten: Hummel had de brieven zelf al in zijn bezit toen hij ze verspreidde, schrijft Gresel namens het college van B en W. Daarna kreeg hij de brieven ng een keer, nu formeel van de gemeente. Het college verwijt Hummel dat hij met het openbaarmaking van de stukken - waaronder een brief van B en W zelf - de onderhandelingspositie van Heerlen tegenover Q-Park heeft verzwakt.

De SP-fractie in de raad gaat de burgemeester nu vragen te onderzoeken hoe Hummel de eerste keer aan de brieven kwam. Raadslid Riet de Wit: ,,Als hij ze intern heeft gekregen van een ambtenaar door zijn positie als commissievoorzitter te gebruiken, treedt hij op als een soort schaduwwethouder die beleid voert dat indruist tegen dat van het college. ''

En als Hummel de brieven van een externe partij heeft gekregen, vraagt de SP zich af wiens belangen hij dient. ,,Eerder al keken wij vol verbazing toe hoe hij 3W en bouwbedrijf Jongen binnenhaalde voor het maken van een nieuw plan voor het stadshart, de operatie Vliegwiel. Is het de bedoeling dat de armlastige gemeente de miljoenen die ze voor de parkeergarages krijgt, gebruikt om dat plan mede te financieren?''

Afhankelijk van de uitkomst van het gevraagde onderzoek zal de SP er in de commissie op aandringen dat Hummel zijn positie als voorzitter neerlegt.

Een woordvoerster van de gemeente zegt dat Hummel de brieven vermoedelijk eerst 'van derden' heeft gekregen. ,,Omdat ze intern aanvankelijk niet eens te vinden waren.''

Geconfronteerd met de gemeentelijke reactie haalt Hummel bakzeil. Hij zegt nu niet meer te weten hoe hij aan de brieven is gekomen voordat hij ze formeel van de gemeente ontving, en ook niet of hij die van iemand van binnen of van buiten het stadhuis had gekregen.

In het schriftelijke bod dat Q-Park heeft uitgebracht, staat veel gevoelige informatie. Het parkeergarageconcern biedt Heerlen bijna tien miljoen euro voor het gemeentelijk parkeergaragebezit en is bereid nog eens vijf miljoen te investeren in de parkings.

Het concern eist daarvoor wel grote invloed op het parkeerbeleid en verlangt dat straatparkeren in het centrum duurder wordt dan het stallen van auto's in de parkings.

bron: www.ld.nl

U bent hier