h

Parkstad Mijn-streek

22 december 2005

Parkstad Mijn-streek

In enkele decennia is bijna alles dat herinnert aanhet Mijnverleden gesloopt. Zaterdag 17 december jongstledenvond de herdenking van de aankondiging van de Mijnsluiting, 40 jaar geleden, plaats in onder andere deenige overgeblevenschacht in Heerlen (schacht 2 van de ON1). In deze schacht werd het Historisch Mijncentrum CarboON geopend.

Onder het mom van erkenning van het Mijnverledenmaakt de Heerlense SP zich naast steun aanhet Mijncentrum CarboON enbehoud van de Mijnsteenbergeveneens hard voor een naamsverandering: Parkstad Limburg moet Parkstad Mijn-streek worden.

Wat denk jij?

De Lange Jan valt...

U bent hier