h

Gresel over Kansen en Dynamiek

2 januari 2006

Gresel over Kansen en Dynamiek

Burgervader Toine Gresel sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie op het Heerlense Gemeentehuis over de Heerlense kansen en dynamiek.
gresel

www.ld.nl

Gresel 'Heerlen heeft kansen, maar mist dynamiek'

Heerlen -
In 2006 moet Heerlen meer dan ooit het heft in eigen handen nemen. Met die wens heeft burgemeester Toine Gresel de inwoners van zijn stad gisteren opgeroepen tot 'een energiek jaar'.

Heerlen kampt met veel problemen, erkent Gresel: ,,Qua werkgelegenheid, inkomensniveau en opleiding lopen we nog steeds achter'', constateert hij, ,,en bij zorgwekkende ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening zijn we koploper.'' De stad moet echter niet bij de pakken neerzitten, waarschuwt hij. ,,Er zijn genoeg kansen, maar ik mis af en toe de dynamiek.''

Volgens Gresel kan Heerlen zich ontwikkelen van 'de blindedarm van Nederland' tot 'turning point van Europa'. Maar dan moet de stad zelf het iniatief nemen, benadrukt hij. Daarbij moet Heerlen zich niet spiegelen aan 'historische steden' als Amsterdam en Maastricht, maar aan industriesteden als Rotterdam en Tilburg die op eigen kracht nieuwe wegen zijn ingeslagen.

De burgemeester pleit op dat vlak voor een verdere uitbouw van de samenwerking met de andere gemeenten in Parkstad en de regio Aken. ,,Met 250.000 inwoners is Parkstad een van de grootste stedelijke agglomeraties in het land'', onderstreept hij. ,,Te lang hebben we dat feit genegeerd: het wordt tijd dat we de macht van het getal gaan benutten.''

Belangrijk is dat Heerlen daarbij zijn eigen koers uitstippelt. De komende maanden krijgen de inwoners van de stad daar alle gelegenheid toe, constateert Gresel. In februari vindt het stadsdebat plaats en een maand later kunnen de inwoners bij de verkiezingen voor de gemeenteraad zelf de mensen kiezen die dat beleid moeten gaan uitvoeren.

U bent hier