h

CDA-er vermeldt zijn partij niet meer

7 maart 2006

CDA-er vermeldt zijn partij niet meer

Vanmorgen lag er een kaartje in mijn brievenbus van raadslid Ger Vankan, met een oproep aan zijn buurtgenoten om op hem te stemmen.

Verder de gebruikelijke bla-bla. Maar wat vooral opvalt is dat hij nergens vermeldt dat hij van het CDA is. Geen logo, geen partijnaam, helemaal niets. De mensen worden opgeroepen om een voorkeurstem op "Lijst 1, nr. 9" uit te brengen, zonder dat er staat dat lijst 1 het CDA is.

Gaat het hier om een "dissident"? Nee hoor, Vankan heeft de afgelopen jaren steeds braaf met het CDA meegestemd.

Het lijkt er meer op dat Vankan vreest dat het CDA momenteel dermate impopulair is dat een vermelding van zijn partijnaam alleen maar kiezers zal afstoten, en zich daarom als een kleurloze kandidaat presenteert.

En dat is gewoon niet eerlijk. Want als Vankan gekozen wordt zal hij weer gewoon 4 jaar braaf met het CDA meestemmen. Dat mag, maar dan moet hij dat ook tevoren eerlijk duidelijk maken.

U bent hier