h

Het Heerlense SP tien-punten-plan

4 maart 2006

Het Heerlense SP tien-punten-plan

Problemen voorkomen door versterken jeugd - en jongerenbeleid, terug draaien bezuinigingen welzijnswerk en ouderenbeleid.

Solidariteit met degenen die dat nodig hebben, herstel van een goed armoedebeleid.
Volwaardig werk door bijstandsgerechtigden dient ook volwaardig betaald te worden.
Investeren in veiligheid door behoud stadswachten, doorzetten Operatie Hartslag.
Geen verslechtering Thuiszorg en andere voorzieningen bij invoering gemeentelijke verantwoordelijkheid. (WMO)
Rem op grote projecten.
Voldoende woningbouw in de betaalbare sector.
Een gezellig stadscentrum en tweede zwembad in of bij het centrum.
Geen aantasting Brunssummerheide.
Eerherstel voor het mijnverleden.
Meer zeggenschap voor inwoners van de stad en een transparant, doortastend en eerlijk bestuur.

En lees hier het volledige programma!

U bent hier