h

Scootmobiel als "bejaardenfiets"?

4 maart 2006

Scootmobiel als "bejaardenfiets"?

Een tijdje geleden was er veel ophef over landelijk CDA-prominent Hans Hillen, die rollators omschreef als "bejaardenfietsen" waarvan de kosten maar voor eigen rekening moesten komen van degenen die er op aangewezen waren. De verontwaardiging hierover was zo groot dat ook het CDA snel afstand nam van haar geestverwant.

Maar de Heerlense CDA-wethouder Frans Hol, berucht om zijn hardvochtigheid als het om sociaal beleid gaat, zit wel degelijk op de lijn Hillen. Hij heeft een voorstel in het College laten brengen om met ingang van 2007 bij de verstrekking van scootmobielen een bedrag gelijk aan de kosten voor een fiets (volgens hem 300 Euro per jaar) voor eigen rekening van de gehandicapte te laten komen. Alleen mensen op het minimum zouden hiervan uitgezonderd worden.

De SP had al lucht gekregen van dit voorstel voordat het College van B en W een besluit zou nemen, en heeft hier toen direct tegen geprotesteerd. Het College heeft de besluitvorming hierover toen uitgesteld tot na de verkiezingen.

De verkiezingen gaan over kiezen. En dus ook over kiezen voor of tegen een dergelijk schandalig voorstel. Wie er voor is moet vooral op Hol en zijn coalitievrienden stemmen. Wie er tegen is kan bij de SP terecht.

U bent hier