h

Bangmakerij

19 november 2006

Bangmakerij

Dat media als de Telegraaf en Elsevier helemaal niets met de SP en/of links hebben, is bekend. Nu de SP groot lijkt te worden, doen anderen echter graag mee. Jan Marijnissen haalt de bangmakerij onderuit met argumenten:

Nu de SP steeds meer mensen aanspreekt zie je bij de politieke tegenstanders vergelijkbare reacties als bij de Europese Grondwet campagne. Weet je nog: het licht zou uit gaan en er zou zelfs oorlog komen. Ok nu wordt het instrument van bangmakerij van stal gehaald.

Tijd om de bangmakerij en oneigenlijke aantijgingen die links en rechts jegens de SP worden geuit te weerleggen:

1. De SP is slecht voor de economie.
Volgens het CPB leidt het beleid van de SP tot een economische groei van 2% per jaar. De verschillen met de voorspellingen van de effecten van de verkiezingsprogrammas van andere partijen zijn marginaal. Bij de PvdA is het ook 2% en bij het CDA 2,1%, oftewel slechts een tiende procent meer. En dat moet je dan wel af zetten tegen de prijs die voor die tiende procent wordt betaald. De SP doet met dat geld iets aan de armoede, het sociaal minimum gaat omhoog. Het CDA doet hier niets aan en laat de inkomensverschillen zelfs groeien. Ook de PvdA wil het sociaal minimum slechts laten meestijgen met het welvaartspeil.

Bij de VVD is de voorspelde economische groei 0,3% meer, maar die winst komt niet in de samenleving terecht. We krijgen er geen betere scholen door, geen betere zorg en de armoede zal onacceptabel groot blijven. Werk, werk, werk is niet het antwoord voor iemand die op zijn of haar tachtigste naar de voedselbank moet.

2. De SP is slecht voor de middeninkomens.
Pas bij meer dan twee keer modaal gaan mensen bij de SP iets meer bijdragen. Bij tweeverdieners is dat pas bij een huishoudinkomen van meer dan 115 duizend euro. Bij alleenverdieners is dat meer 70 duizend euro.

3. De SP wil bijstandsfraude niet bestrijden.
Deze onzinnig aantijging wordt opgehangen aan onze kritiek op de doorgeslagen methoden van onaangekondigde huisbezoeken. Er is helemaal niets tegen huisbezoeken, als dat fatsoenlijk gebeurt en er aanleiding toe is. Er is wel iets tegen als er sprake is van stelselmatige benadering van mensen met een uitkering als potentile fraudeur. In steden als Nijmegen, Groningen, Haarlem, of Eindhoven werkt de SP aan een streng maar rechtvaardig sociaal beleid van de lokale sociale diensten.

4. SP gooit de uitkeringen omhoog, dan gaat er helemaal niemand meer werken.
De prikkel om te werken blijft, omdat de SP een werkbonus invoert. Het verschil tussen niet werken en wel werken verandert daardoor. Alleen zorgen we ervoor dat je voortaan een beetje rond kunt komen als je echt op een uitkering bent aangewezen. Mensen die wel willen werken, maar echt niet kunnen, mogen we niet veroordelen tot levenslange armoede.

5. De SP is slecht voor het bedrijfsleven.
De burgers zijn de afgelopen jaren al zwaar genoeg belast, de grote bedrijven zijn toen gespaard. Die zijn nu aan de beurt om een bijdrage te leveren, eerlijk is eerlijk. De lastenverlichting voor de burgers heeft overigens een positief effect op de bedrijven. Als die burgers te besteden hebben, hebben de bedrijven meer klanten.
De kleine ondernemers en zelfstandigen wil de SP trouwens juist extra helpen en ontlasten. Zie daarvoor ons ondernemersplan: Hart voor de Zaak.

6. De SP is anti-Europa, alleen maar tegen.
De SP is voor samenwerking in Europa. Niet voor meer macht naar het ondemocratisch Brussel. In het referendum over de Grondwet heeft de bevolking zich ook tegen de huidige ontwikkelingen uitgesproken, de grote partijen waren allemaal voor! Sindsdien is er geen enkele partij met zon uitgewerkte en uitgebreide visie op een beter Europa als de SP. Een Beter Europa Begint Nu

De SP is voor samenwerking in Europa. Niet voor meer macht naar het ondemocratisch Brussel. In het referendum over de Grondwet heeft de bevolking zich ook tegen de huidige ontwikkelingen uitgesproken, de grote partijen waren allemaal voor! Sindsdien is er geen enkele partij met zon uitgewerkte en uitgebreide visie op een beter Europa als de SP.

7. De SP staat met de rug naar de wereld, zegt nee tegen vredesmissies.
Onzin, de SP heeft steun gegeven aan missies in Liberia, Kosovo, Bosni, Macedoni, Cyprus, Congo en Zuid-Soedan. We zijn tegen rlogsmissies, zoals de inval in Irak om massavernietigingswapens die er niet waren, of missies zoals die in Afghanistan die de Amerikaanse oorlogsagenda volgen.

U bent hier