h

OV

27 november 2006

OV

Tijdens de Algemene Beschouwingen pleitte de Heerlense SP-fractie voor gratis OV voor 65-plussers (doelgroepen). Via een gezamelijke motie (Coalitie plus GL) kreeg de wethouder de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan het experiment van het rijk mee te doen.

Inmiddels meldt het NOS-journaal het volgende over het 'experiment' in Tilburg:

De proef met gratis openbaar vervoer voor 55-plussers in Tilburg lijkt een succes. Sinds het experiment begon, nemen ruim drie keer zoveel senioren de bus. Hun aandeel was 7% en is nu 24%.Tilburg is de eerste gemeente die een proef met gratis OV voor ouderen doet.

De meeste ouderen reizen in de daluren en niet in de spits. Daardoor hoeven er geen extra bussen te worden ingezet.

Vooral het sociale aspect is belangrijk voor Tilburg. Door de gratis bus kunnen meer ouderen eropuit. Eind januari wordt de proef geanalyseerd. Noord-Brabant onderzoekt of gratis openbaar vervoer in de hele provincie mogelijk is. (NOS)

U bent hier