h

Rooie centen?

5 december 2006

Rooie centen?

Heerlen ontvangt door een verlaging van de rijksbijdrage WWB miljoenen minder. Een gemeente die haar doelstellingen op een goede manier nastreeft en resultaten behaald, wordtkennelijk gestraft voor haar inspanningen.

De oppositie greep dit gegeven tijdens de raadsvergadering aan om op de automatische piloot te wijzen op de kleur van een groot deel van de coalitie-partijen. Met linkse partijenaan de macht zou het zelfs onvermijdelijk zijn datde uitgaven omhoog schieten eneen lege geldbuidel overblijft zospraken de Leefbaren, de Stadspartij en uitgerekend zelfs ook hetCDA (remember door wie de WWB-systematiek landelijk bedacht is).

Uitgaven die omhoog schieten?
Toch raar: Heerlen geeft niet meer uit, Heerlen krijgt van de landelijke overheid minder inkomsten. En dat is schandelijk.... maar het is te gemakkelijk en zelfs hypocriet om de huidige Heerlense coalitie daarvan de schuld in de schoenen te schuiven.

U bent hier