h

It wasn t me?

22 december 2008

It wasn t me?

Bush boos op de New York Times... De Times heeft de ideologie van Bush zogenaamd niet goed begrepen... of is het toch wat anders?

Verantwoordelijkheid nemen, het blijft lastig. Veel gemakkelijker: shoot the messenger!

Het Witte Huis heeft ongekend furieus gereageerd op een kritisch stuk in de New York Times. De Amerikaanse krant publiceerde gisteren een uitgebreid stuk waarin de huidige hypotheekcrisis aan de filosofie van Bush wordt toegeschreven.

Het Witte Huis reageerde met een felle e-mail waarin het stuk volledig wordt afgebrand, gevolgd door een document waarin het artikel nog eens wordt gefileerd. Ondanks dat de krant wel vaker werd beticht van linkse vooringenomenheid, is het opmerkelijk dat er zo fel wordt gereageerd op een specifiek artikel.

Het stuk op de voorpagina van de Times herleidde de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt tot de pogingen van Bush om meer Amerikanen huizenbezitters te maken. Ook werd de president op zijn vingers getikt voor zijn laissez faire benadering van de hypotheekmarkt.

"Bush verbond zijn idee dat Amerikanen het beste af zijn als ze hun eigen huis bezitten met zijn overtuiging dat de markt het het beste doet als de overheid zich er niet mee bemoeit", schrijft de krant, die meerdere experts op dat gebied interviewde.

Cynisch
"De verslaggeving van de Times", schreef het Witte Huis cynisch, "bestond uit het opschrijven van citaten die een van te voren bedachte theorie moesten ondersteunen. Alles wat daar niet in pastte, werd weggelaten."

Het document dat later nog werd vrijgegeven was getiteld Orde op zaken: De drie meest schandelijke claims in het New York Times-artikel over de crisis op de huizenmarkt.

Het wordt de Times vooral verweten dat ze een belangrijke speech van Bush over de economie over het hoofd wordt gezien. "Ze hadden oogkleppen op."

Nalatigheid
"In die speech legt de president in detail uit hoe de financiele instellingen faalden de normale en noodzakelijke controle uit te voeren toen ze nieuwe financiele producten creeerden, kochten en verkochten - niemand zag dat probleem aankomen."

"Dat de Times zo'n belangrijke economische speech negeerde, is een grove nalatigheid."

Volgens het Witte Huis heeft de Times de filosofie van de president niet begrepen.

"Wij gaan ervan uit dat er genoeg regulering moet zijn om het publiek te beschermen, maar niet zo veel dat het innovatie, creativiteit en productiviteit belemmerd. Voor die ideeen gaan we geen excuses aanbieden."
Bron: www.nosjournaal.nl

U bent hier