h

Begraafplaats Akerstraat

23 december 2009

Begraafplaats Akerstraat

Zojuist vond een interessante actie plaats ter ondersteuning van de openstelling van de Begraafplaats aan de Akerstraat. De begraafplaats geldt momenteel als 'besloten', wat betekent dat alleen mensen nog in familiegraven bijgezet kunnen worden. De gemeente (College en gehele gemeenteraad) willen graag dat de begraafplaats weer open gaat voor iedereen die er begraven wil worden. De lichtjes-actie zag er mooi uit. De SP'ers Ron Meyer en Ger Meesters gingen ter ondersteuning naar de begraafplaats. "Prima actie" zei Ger Meesters. "Wij waren van meet af aanvoor openstelling, op een zorgvuldige manier! Daarom ondersteunen wij deze mooie actie"

In de raadsvergadering van december heeft de SP opnieuw z'n steun uitgesproken voor de openstelling van de begraafplaats.Van oudsher liggen op de Akerstraat veel Heerlense notabelen begraven. Bekende Heerlense families en oud-Burgemeesters. De SP vindt dat iedereen die dat wil er begraven moet kunnen worden. Net als vrijwel de hele raad- vindt de SP ook dat bij de openstelling van een begraafplaats lle zorgvuldigheid moet wordenbetracht. "Doe liever alles in 1 keer goed en zorgvuldig. Er liggen ook onbekende graven. Je moet er niet aan denken dat er iets misgaat. Dan liever een paar maanden later open, maar wel met zorgvoor de graven en nabestaanden. " sprakSP-fractievoorzitter Ron Meyer destijds in de raad. Het College van Heerlen maakte bekend in juni 2010 met een definitief besluit naar de gemeenteraadte zullen komen.

Opmerkelijk en een tikkeltje onfriswasde houding van eenmansfractieRoel Leers dieper se vasthield aan 1 januari2010 als openstelling. Die datum gold als streefdatum, maarwas onmogelijk gebleken door onbekende graven ennoodzakelijke zorgvuldigheidbij de openstelling. Plausibele argumenten van wethouder Offermans in de raadsvergadering. Leersleek er in mee te gaan, kreeg vanuit de raad diverseoplossingen aangereiktmaarwilde uiteindelijktoch liever deheld en tegenstander van het Collegeuithangen.Jammer dat zelfsals het gaat om een begraafplaats, waarvan duidelijk is dat het tot openstelling komt (het Collegen de geheleraad willen het) sommigen een politiek slaatje proberen te slaan. Dat ruikt niet fris.

U bent hier