h

Week van Ben

14 augustus 2010

Week van Ben

Ben Tarici, beheerder van het Heerlense SP-huis, vertelt in een wekelijkse bijdrage wat er zoal in en rond het SP-huis gebeurde.

Nederland wacht met spanning af wat voor regering er komt, dat duurt al meer dan 2 maanden. PvdA en Groenlinks laten de SP daarin links liggen en dat is jammer. Maar wat niet is kan nog komen, zeg ik maar...

Iets anders: Wat deed die Isra?lische helikopter in de EU? Eind vorige maand is in Roemeni? een helikopter CH-53 neergestort. Het gebeurde op maandag 26 juli in Centraal- Roemeni? in de Karpaten-bergketen. Daarin zaten Isra?lische soldaten in. Nu blijkt dat Isra?l meedoet aan geheime militaire oefeningen.In de buurt van Roemeense basis Boboc zijn hele batterijen radar en antiraketgeschut van Sovjetmakelij opgesteld. Interessant om deze te bekijken voor het Isra?lische leger.

Het zal wel dat Europa bijna geen kritiek heeft op het Isra?lische beleid. Isra?l is in de praktijk lid van de EU, zonder echt lid te zijn van deze instelling. Stel je voor het waren Hamas-strijders geweest, dan waren de kranten nu nog aan het schrijven. Maar ja, het is bekend dat atoommacht Isra?l veel banden heeft met de EU. Daardoor is? het land ook aangesloten op NAVO-computernetwerk en iemand als de hoge Isra?lische generaal Gabi Ashkenasi komt in ?Brussel wel eens pleiten voor nog nauwere samenwerking met de NAVO.

De bewoners van de Passart en SP hebben een Enquete gehouden. Zij maken zich ongerust, zij willen deze wijk behouden. Bijna alle bewoners van Oud-Passart hebben een enqu?teformulier ingevuld, en daarin gezet wat zij ervan vinden. Het verzet is groot en er komt ook een vervolg.

Toen wij afgelopen dinsdag door de wijk liepen, moest ik terug denken aan de oude wijk Lotbroek waar wij vroeger hebben gewoond. De oude wijk Lotbroek bestaat niet meer, is vernieuwd jaren geleden. Oud -Passart is een mooie wijk, vooral het speelplein midden in de wijk is prachtig, dat onder toezicht staat van de bewoners. Men houdt ook goed in de gaten dat er geen baldadigheid voorkomt, dankzij de bewoners die het ook onderhouden.

De woningstichtingen willen maar slopen en nieuwe woningen neerzetten waar de huren helemaal onbetaalbaar zijn. Hou mijn hart vast als er een superrechts kabinet komt, dan worden de huren misschien helemaal losgelaten. Er komt nog veel werk voor de bewoners en de SP. Er moeten nog meer acties komen!

Het zou wel eens een hele hete herfst worden. De crisis wordt natuurlijk afgewenteld op de gewone mensen. Over de banken hebben zij het natuurlijk niet meer, behalve de SP. Het verbaast mij dat er nogal wat mensen zijn die hoge verwachtingen hebben van de komende regering. Daar komen zij wel achter!

Vroeg of laat valt Wilders van het witte paard af.

Dan is het kommer en kwel.

De zomerse groet, Ben

U bent hier