h

SP-stemmers bedankt! SP groeit in Heerlen naar 21%

14 september 2012

SP-stemmers bedankt! SP groeit in Heerlen naar 21%

De SP heeft in Heerlen een van de hoogste scores van het land behaald. De SP groeide in Heerlen ten opzichte van de uitslag van de vorige Tweede Kamerverkiezingen (2010) met 2,7% naar 21%. Dat zou omgerekend naar zetels in de Tweede Kamer bijna 32 zetels zijn.
De SP haalde landelijk op 12 september 15 zetels.

De Heerlense SP heeft een brede en stabiele basis. Een basis die zelfs in een tweestrijd van VVD en PvdA moeiteloos overeind blijft en in Heerlen zelfs verder groeit. Met bijna 3%. Ook in Heerlen is het effect van de tweestrijd tussen VVD en PvdA zichtbaar. De PvdA is in Heerlen fors gegroeid, evanals de VVD. Tegelijkertijd kelderde de aanhang van de PVV, het CDA en Groenlinks. In Heerlen hebben SP en PvdA samen ruim 45% van de stemmen behaald.

Honderden Heerlense SP'ers waren in buurten, bedrijven en winkelcentra te vinden. "De sympathie voor onze ideeen en het werk dat we in Heerlen verrichten is enorm groot. Dat geeft gigantisch veel vertrouwen." zegt SP-voorzitter Ron Meyer. "De trots op die vele partijgenoten die Heerlen dag-in-dag-uit tomaatrood kleuren is eindeloos. We bouwen door. Steen-voor-steen. Straat-voor-straat. We schrijven Vastberadenheid in Heerlen met een hoofdletter V."

 

U bent hier