h

Samen voor de thuiszorg

20 januari 2013

Samen voor de thuiszorg

Het kabinet wil 75% van de huishoudelijke hulp in de thuiszorg wegsnijden. Dit betekent dat er in Parkstad 2.000 thuiszorgers en 3.000 clienten op de korrel worden genomen! Thuiszorgers komen in actie, met steun van de SP.

Daarom hebben medewerkers van de thuiszorgorganisatie Meander en leden van de Heerlense SP zaterdag 19 januari in het centrum van Heerlen handtekeningen opgehaald tegen deze draconische bezuiniging op de thuiszorg. Het was bijtend koud maar ondanks dat was de sfeer goed en bleken veel bezoekers van de binnenstad bereid om hun ongenoegen met deze maatregelen kenbaar te maken door hun naam op handtekeninglijsten te zetten. Zo werden honderden handtekeningen verzameld. Het winkelend publiek had er geen woorden voor dat de zorg aan kwetsbare mensen op deze manier nog verder uitgekleed wordt. De vanzelfsprekendheid waarmee velen hun handtekening zetten, is hartverwarmend. Dat laat zien dat voor veel mensen de zorg nog steeds een zaak van iedereen is en niet enkel van calculerende politici in den Haag.

PvdA-leider Diederik Samsom erkende kortgeleden dat 75% van het rijksgeld voor huishoudelijke hulp wordt wegbezuinigd. De Heerlense SP vroeg de gemeente daarop uit te rekenen wat dat voor de stad en de directe omgeving betekent. Het gemeentebestuur rekende voor dat deze heftige bezuiniging zo'n 2.000 thuiszorgers en 3.000 clienten in Parkstad zal raken. De hoogste tijd dus om met en voor deze grote groep mensen in actie te komen.

"Als het kabinet mensen werkelijk langer thuis wil laten wonen, dan zijn thuiszorgers onmisbaar. Deze draconische bezuiniging moet daarom van tafel," stelt Ron Meyer, voorzitter SP Heerlen.

De SP steunt de hulpverleners in de thuiszorg van harte en zet daarom haar beste beentje voor om schouder aan schouder met deze harde werkers op te trekken. De zorg die zij geven is meer dan hard nodig willen we de mensen die erop zijn aangewezen volwaardig mee laten doen in onze samenleving.

De SP zet zich al jaren in voor het behoud van goede en betaalbare thuiszorg . Daarom organiseert de SP van Heerlen op maandag 18 februari in het Patronaat een avond over de thuiszorg. Peter van Zutphen zal er in gesprek gaan met Leo Jongen, PvdA wethouder in Kerkrade en Roger Ruijters, bestuurder van de thuiszorgorganisatie Meander. Een definitief programma zal op korte termijn bekend worden gemaakt.

We willen graag nog meer handtekeningen ophalen in Heerlen. Daarmee zullen we de leden van de tweede kamer overtuigen van het feit dat zeer veel mensen het niet eens zijn met deze bezuinigingsplannen op de thuiszorg van het kabinet. Een volgende actie wordt voorbereid.

U bent hier