h

Kwestie Heksenberg: terugkeer van de Vriendenrepubliek?

30 september 2013

Kwestie Heksenberg: terugkeer van de Vriendenrepubliek?

Dat leden van een voetbalclub vechten tegen een verhuizing die ze niet zien zitten is hun goed recht, ook al ben je het niet met hun argumenten eens. Wie kan het mensen kwalijk nemen dat ze opkomen voor hun club? Dat een rijke ondernemer probeert met een bak geld te bepalen welke voetbalvelden wel of niet moeten verdwijnen, verandert de zaak al. Verbijsterend wordt het wanneer blijkt dat achter de schermen allerhande onzuivere politieke spelletjes plaatsvinden. Een analyse.

Als clubs zonder geld of lobby wel moeten verhuizen, maar er andere regels gelden voor een club met suikeroom is dat zeer bedenkelijk. Dan gaat het al om meer dan een kleine kwestie. Voor je het weet wordt dit een voorbeeld voor alle mogelijke andere wijkvoorzieningen waarbij geld en politieke ingangen bepalen wat wel of niet blijft. Die manier van politiek bedrijven behoort wat de SP betreft tot het verleden.

Maar de kwestie blijkt nu een heel ander karakter te krijgen. Een samenwerking tussen een bepaalde categorie ondernemers en de oude Heerlense politiek om de oude macht te herstellen.

Welke belangen?

Ondernemersclub MKB-Parkstad (waar 10 procent van de ondernemers lid van is) bemoeit zich ook met de kwestie. Voorop staat natuurlijk dat iedereen over alles een mening mag hebben en uiten. Maar...waarom zou een belangenvereniging van ondernemers moeten vinden dat VV Heksenberg op haar oude stek, dan wel even verderop in dezelfde wijk op de sportvelden Pronsebroek moet spelen? Het mag natuurlijk, maar welke belangen worden daarmee behartigd? De tekst van de brief van de ondernemersclub maakt veel duidelijk. Het is namelijk opnieuw vooral een aanval op de SP. Niet de partijen van verantwoordelijk wethouder Gillissen worden aangevallen. Nee, de brief bekritiseert als enige partij de SP, terwijl de SP slechts 1 van de 5 partijen is die zich tegen de verkoop van de voetbalvelden verzet.

Prominent CDA-er
Dat is wel in lijn met de recente handelwijze van de organisatie MKB Parkstad en vooral haar voorzitter, prominent CDA-er Wolting. Zij voeren een campagne tegen het huidige gemeentebestuur en beschuldigen de SP van alles wat hen niet bevalt. Het is dan ook niet vreemd dat er o.a. daardoor veel onvrede onder de leden van MKB Parkstad is ontstaan. Het heeft immers steeds minder te doen met het doel van de vereniging (belangenbehartiging van ondernemers).

Zakelijke belangen
Opmerkelijk is ook dat Wolting een zakelijk partner is van de geldschieter die de accommodatie van Heksenberg wil kopen. Het accountantskantoor van de MKB-voorzitter keurde namelijk de jaarrekeningen van dat bedrijf goed. Het lijkt er dus sterk op dat de brief die MKB Parkstad aan de gemeenteraad stuurde niets anders is dan een vriendendienst van de ene oldboy aan de andere. Je kunt dus rustig stellen dat de aanhang van MKB Parkstad gebruikt wordt voor een politieke vriendendienst en daarmee doet MKB haar leden ernstig tekort. Alweer: afhankelijk en bevooroordeeld.

Een fragment uit het jaarverslag van het bedrijf van de geldschieter

Oude Politiek: de Vriendenrepubliek
Een invloedrijk deel van de organisatie MKB Parkstad behoort tot een stroming die Heerlen tientallen jaren beheerst heeft en waarvan het Heerlense CDA het symbool was. Zij kunnen het blijkbaar nog steeds niet verkroppen dat de oude politiek niet meer de dienst uitmaakt. Een oude politiek waarbij inderdaad altijd deelbelangen en vriendjespolitiek boven het algemeen belang gingen. Waarbij mensen met geld en de juiste invloed hun zin kregen. Waar sommigen wel bij voeren en de rest van de stad de zure vruchten van plukte: een slecht sociaal beleid, economische passiviteit en een spiraal van totale verzieking door de drugsscene. En opmerkelijk genoeg: een stad met de hoogste gemeentelijke belastingen van alle grotere steden in het land.

Vooruitgang
Sinds deze oude politiek niet meer aan de touwtjes trekt en de SP als grootste partij in het College zit, gaat de gemeente voor het algemeen belang. Heerlen kent nog steeds grote uitdagingen, maar is verkozen tot de sociaalste gemeente van Nederland. De gemeentelijke lasten (ook voor ondernemers) zijn tot een gemiddeld Nederlands niveau gezakt en het drugsprobleem is niet meer te vergelijken met de tijd waarin centrum en buurten beheerst werden door de drugsscene en verslaafden op straat sliepen en stierven. Dat kon alleen door de problemen samen aan te pakken en de stad niet te laten beheersen door deelbelangen.

Niemand wil terug naar het Heerlen van de Oude Politiek

Machtsovername?
De merkwaardige brief van Wolting trekt nog meer de aandacht nu met name de partijen die de oude politiek in Heerlen vertegenwoordigen van plan zijn het huidige Heerlense College via een motie van wantrouwen naar huis te sturen. Het gaat al lang niet meer om de vraag of VV Heksenberg wel of niet een paar honderd meter moet verhuizen. Het gaat om een poging tot machtsovername, over de rug van een voetbalclub. De komende week zal blijken in hoeverre er voor deze CDA-coup een meerderheid in de gemeenteraad bestaat.

U bent hier