h

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

21 februari 2014

SP: Campagnefinanciering moet openbaar!

 

SP-lijsttrekker Ron Meyer heeft de Heerlense politieke partijen opgeroepen hun partij- en campagnefinanciering te openbaren. In andere
gemeenten zijn daartoe al initiatieven genomen. “Verkiezingen en politieke invloed mogen niet te koop zijn. Openbaarheid van politieke financiering is cruciaal.”

Meyer schreef onderstaande brief aan de voorzitters en lijsttrekkers van de aan de raadsverkiezingen deelnemende partijen.

Beste lijsttrekkers en partijvoorzitters,

Eerlijke verkiezingen zijn open en onafhankelijke verkiezingen.
Ook in financieel opzicht. Wat mij betreft hebben Heerlenaren er recht op te kunnen beoordelen waar politieke partijen hun partij- en campagnefinanciering vandaan halen. Tijdens de behandeling van de Wet
financiering politieke partijen in 2012 zei VVD-Kamerlid Joost Taverne het treffend:”Het gaat er om dat de kiezer moet kunnen bepalen of er sprake is van het kopen van politieke invloed en belangenverstrengeling.”

Wetswijziging en lokale initiatieven Er bestaan al regels voor openbaring van landelijke partij- en
campagnefinanciering. Minister Plasterk heeft sinds eind 2013 een wetswijziging in concept en consultatie om ook te komen tot regels voor lokale partijen (inclusief afdeling van landelijke partijen). De wet is
nog niet gewijzigd. In Binnenlands Bestuur verscheen daarover eenartikel (waaruit onder andere blijkt dat  ook bijdragen in natura zijn inbegrepen): http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/meer-toezicht-op-financien-lokale-partijen.9183656.lynkx

Diverse gemeenten en lokale partijen namen zelf al het
initiatief. Een interessant voorbeeld is een convenant van onder meer het CDA in s-Hertogenbosch: https://www.cda.nl/noord-brabant/s-hertogenbosch/actueel/geselecteerd-bericht/convenant-transparantie-lokale-partijfinanciering/

Ook de Heerlense kiezer moet, zoals Kamerlid Taverne omschreef, “kunnen bepalen of er sprake is van het kopen van politieke invloed en belangenverstrengeling”.

Actualiteit In onze stad woedt op dit moment een wekelijkse advertentiecampagne van een warenhuiseigenaar en een vastgoedbelegger
met als openlijke doel de verkiezingen te beinvloeden. In een publicatie in de krant van maandag 17 februari 2014 werd gewezen op de verbinding tussen de vastgoedbelegger en een raadslid:
“Dit raadslid lijkt namelijk opvallend vaak de stem van Jos van de Mortel in de gemeenteraad” en “Als dank voor bewezen diensten mag Roel Leers nu zijn verkiezingsposters ophangen aan ruiten van leegstaande winkels in het zieltogende winkelcentrum De Bongerd van Metropop”.

Wie verdere speculaties over dergelijke verbindingen wil
voorkomen, doet er goed aan volledige openheid te verschaffen. Een eerste stap is het openbaren van de campagne- en partijfinanciering van de aan de raadsverkiezingen deelnemende partijen.

Oproep Ik doe een oproep tot openbaring van de financiering van onze campagnes en partijen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Ik verneem graag wie daar eveneens toe bereid zijn en reken op brede steun voor dit initiatief.

Met vriendelijke groet,

Ron Meyer
SP

U bent hier