h

Bezuinigingen zorg zijn het grootste gevaar sinds het heroine-tijdperk

18 maart 2014

Bezuinigingen zorg zijn het grootste gevaar sinds het heroine-tijdperk

Bezuinigingen grootste gevaar sinds Heroine-tijdperk – Compenseren van Haagse bezuinigingen op zorg is bittere noodzaak

 Rutte & Samsom bezuinigen extreem hard op zorg.   Wat doet de Heerlense politiek?

Tijdens allerhande verkiezingsdebatten buitelen politici over elkaar heen. Over belangwekkende themas als hun favoriete vastgoedbaas, een voetbalveld of een foutgeplakte poster. De allergrootste uitdaging voor onze regio sinds het wegjagen van de heroinespuit uit het straatbeeld is echter: de sociale opgave.

13% van de Heerlense gezinnen heeft een bijstands-uitkering. Een kwart een smalle beurs waarmee amper rond te komen is. Duizenden mensen hebben vanwege ziekte, ouderendom of werkloosheid ondersteuning nodig.

Heerlen investeerde veel in het terugdringen van sociale problemen. Niet uit luxe, maar uit noodzaak.
De jeugdwerkloosheid daalde in Heerlen, terwijl ie in de rest van het land steeg. Het aantal bijstandsge-rechtigden steeg in Nederland met 11%, maar in Heerlen bleef het gelijk. Datzelfde geldt voor het aantal
tienermoeders en het aantal kinderen in de Jeugdzorg. Dat bleef niet onopgemerkt. Uit onderzoek onder 182 gemeenten bleek dat Heerlen de Sociaalste Stad van Nederland werd. Dat is aardig, maar vooral een bewijs dat het mogelijk is om problemen langzaam maar zeker aan te pakken. Zelfs door een stad die niet veel te makken heeft.

Het Kabinet gooit nu echter miljarden aan bezuinigingen over de schutting naar gemeenten en noemt ze Decentralisaties.
Oftewel: sop het maar op. Ter illustratie: als Heerlen alleen maar wil blijven doen wat het nu doet aan armoedebestrijding, reintegratie en zorg komt het straks ruim 20 miljoen per jaar tekort. 20 miljoen per jaar!

Het afbreken van de zorg een Decentralisatie noemen, maakt de kille werkelijkheid niet minder kil: 800 verzorgingstehuizen dreigen dicht te gaan, 55.000 mensen die werken in de zorg worden met ontslag bedreigd.
Alleen op de huishoudelijke hulp wordt 25 tot 40% bezuinigd. 18% minder jeugdzorg, de categorale bijstand wordt bijna afgeschaft en gelden om mensen aan de slag te helpen worden ingetrokken. In de sociale
werkplaats worden vanaf 2015 nog slechts mensen met een arbeidscapaciteit onder de 20% toegelaten. Alle anderen worden over de schutting naar de  gemeente- lijke bijstand gekieperd.

Iedere verkiezing is per definitie een tussenoordeel van een zittend kabinet. Lokale partijen en de PvdA roepen om het hardst dat deze verkiezingen niet over Den Haag gaan, maar ook zij zullen straks 1 vraag moeten beantwoorden: bent u bereid die draconische bezuinigingen op arm, oud en ziek op te vangen met gemeentelijk geld?

De SP zegt ja. De Heerlense VVD-leider Martin de Beer is eveneens glashelder. De Beer wil juist miljoenen extra snijden in de sociale voorzieningen in Heerlen. Hij beweerde enkele dagen geleden dat het etiket sociale stad niet goed is voor het imago van Heerlen.

De Beer’s gegrom slaat als een tang op een varken. Zijn VVD-kabinet bezuinigt immers zo hard dat mensen geen cent meer uitgeven, er elke dag kleine bedrijven de deur sluiten en de werkloosheid oploopt. Vervolgens de werkloze verwijten dat ie werkloos is, is ronduit hypocriet. Om over de oudere en zieke nog maar te zwijgen.

De Sociale Opgave van onze regio is gigantisch groot. Zij gaat niet over imago en evenmin over zielige mensen. Solidariteit gaat over ons allemaal. Als er iets is dat we geleerd hebben van het tijdperk Heerlen Heroine Hoofdstad: als we de problemen niet aanpakken, krijgen we er vroeg of laat allemaal last van.

U bent hier