h

Heerlenaar Jan de Wit verlaat de Tweede Kamer

4 maart 2014

Heerlenaar Jan de Wit verlaat de Tweede Kamer

Op 1 april aanstaande verlaat SP-Kamerlid Jan de Wit de Kamer. Na een arbeidzaam leven van 45 jaar waarvan bijna 16 jaar als Tweede Kamerlid acht hij de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan
doen. Jan de Wit hoopt in mei van dit jaar 69 jaar te worden.

Jan de Wit

Jan de Wit kwam in mei 1998 in de Tweede Kamer. Oorspronkelijk was hij advocaat van beroep in zijn woonplaats Heerlen. Nadat de SP in 1994 twee zetels had verworven in de Tweede Kamer werd hij fractiemedewerker van Jan Marijnissen, op de terreinen Justitie en Sociale Zaken.

Van mei 1995 tot mei 1998 was hij (het eerste) Eerste Kamerlid voor de SP. Bij de verkiezingen van 1998 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer en trad hij toe tot de toen vijfkoppige SP-fractie.

Jan de Wit heeft zich in de Tweede Kamer vooral beziggehouden met onderwerpen op het gebied van Justitie en Sociale Zaken.

Zijn benoeming tot voorzitter van de Tijdelijke Onderzoekscommissie Financieel Stelsel in 2009 en daarna van de Parlementaire Enqu?tecommissie Financieel Stelsel in 2010 beschouwt hij als het
hoogtepunt van zijn parlementaire werk.

Nu deze twee parlementaire onderzoeken inmiddels zijn afgerond en de Tweede Kamer de conclusies en aanbevelingen van beide rapporten heeft
overgenomen, en nu recent de Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot schrapping van het verbod op godslastering (dat hij samen met Gerard Schouw van D66 had ingediend) acht hij zich
vrij om met pensioen te gaan.

Jan de WitJan de Wit bij de verdediging in de Eerste Kamer van het initiatiefwetsvoorstel tot schrapping van het verbod op godslastering

Jan wordt in de Kamer opgevolgd door Michiel van Nispen (31). Michiel van Nispen is jurist en sinds 2007 medewerker van de SP-fractie op het terrein van Veiligheid en Justitie.

U bent hier