h

Openbaarheid Campagnefinanicering: SP geeft het goede voorbeeld

10 maart 2014

Openbaarheid Campagnefinanicering: SP geeft het goede voorbeeld

“Ik hoop dat de andere partijen ons voorbeeld volgen.

Daar heeft de kiezer recht op. De democratie is van alle Heerlenaren, van arm tot rijk. Politieke invloed mag nooit te koop zijn!” SP-leider Ron Meyer over zijn oproep tot openbaarheid van de campagnefinanciering

SP-lijsttrekker Ron Meyer riep alle Heerlense politieke partijen kortgeleden op hun campagnefinanciering te openbaren.
Meyer vindt dat de kiezer er recht op heeft om te kunnen beoordelen of partijen onafhankelijk genoeg zijn. De directe en openlijke verbinding tussen een vastgoedbaas die met een dure advertentiecampagne naar zijn hand wil zetten en de lokaalrechtse oud-VVDer Leers was een van de aanleidingen. Bijna alle partijen reageerden instemmend op het voorstel om vooruitlopend op een wetswijziging medio 2014 nu alvast externe bijdragen boven 1.000 euro te openbaren.

Vandaag geeft de SP het goede voorbeeld.

4 jaar sparen uit eigen middelen

De SP in Heerlen spaart gedurende vier jaar uit eigen financiele middelen voor de lokale campagne.

Giftenreglement

De SP kent een giftenreglement. In dat reglement is opgenomen dat de partij en haar lokale afdelingen slechts giften van natuurlijke personen aanneemt. Anonieme giften en giften waarvan de juiste herkomst niet vast te stellen is, worden niet aangenomen. Ook giften die blijkbaar gedaan worden in de verwachting van economische of politieke begunstiging worden niet aangenomen.

Voor lokale afdelingen geldt een maximum van 500 euro per gever per jaar. Slechts na voorafgaande schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van de SP is het aannemen van grotere giften toegestaan.

Voor wat betreft de verantwoording van ontvangen giften volgt de partij de bepalingen in de Wet Financiering Politieke Partijen.In het SP-giftenreglement is opgenomen dat het individuele leden niet is toegestaan giften te ontvangen ten bate van politieke activiteiten of ten bate van de werkzaamheden in het kader van de verkiezingscampagne van de partij/de kandidaat.

Oproep aan de Heerlense politiek

SP-lijsttrekker Ron Meyer riep alle politieke partijen op om hun campagnefinanciering te openbaren. Hij constateerde zowel de actieve bemoeienis van een vastgoedbelegger en een warenhuiseigenaar met de
lokale verkiezingen in Heerlen als een directe politieke verbinding met 1 lokale politieke partij.

Meyer stelde voor aan alle speculaties een einde te maken door externe bijdragen te openbaren aan de hand van de huidige concept-wetswijziging. Die wet is er nog niet, maar alle Heerlense partijen zouden vrijwillig al kunnen voldoen aan de voorwaarden. Zodra de wet is gewijzigd (medio 2014) moeten politieke partijen op lokaal niveau giften van meer dan 200 euro registreren en giften van 1.000 euro of meer openbaar maken. Daartoe gaan ook bijdragen in natura behoren. In het openbare overzicht van zulke bijdragen moeten partijen naam en adres van de gevers vermelden en het bedrag of de waarde van de bijdrage.

De SP:

a) De SP in Heerlen heeftgeen bijdragen of giften van 1.000 euro of meer ontvangen.

b) Ruim 1.200 Heerlense SP-leden betalen contributie aan de landelijke partij. De SP in Heerlen ontvangt kleine maandelijkse donaties. 58 leden doneren maandelijks gemiddeld 2,79 euro. Ook kent de SP in Heerlen eenmalige bijdragen van zo’n 100 leden van gemiddeld 25 euro voor de verkiezingscampagne 2014.

c) SP-volksvertegenwoordigers (zoals raadsleden) dragen hun politieke vergoeding af aan de landelijke partij en krijgen daar een kostenvergoeding van terug. Niet de politieke vergoeding, maar onze idealen van gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit
zijn onze drijfveren. De landelijke partij zal conform de bepalingen in de Wet Financiering Politieke Partijen voor 1 juli a.s. aan de minister van Binnenlandse Zaken een overzicht verstrekken van giften van 4.500 euro of meer die zij op grond van de onder andere de afdrachtregeling
heeft ontvangen.

d) De Heerlense SP heeft een campagnekas voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2014 van 12.000 euro. Bekend is dat andere partijen over veel grotere campagnekassen beschikken (zo liet het CDA in een advertentie weten over ruim 57.000 euro campagnekas te beschikken).

De campagnekas van de SP in Heerlen is financieel onafhankelijk

“Wij zijn trots op onze onafhankelijkheid. En nog trotser op de inzet van honderden SPers. Daar kan namelijk geen campagnekas tegenop. zegt SP-lijsttrekker Meyer. Bijna alle partijen verklaarden zich naar aanleiding van Meyer’s voorstel bereid tot openheid. Alleen de VVD-afsplitsing Hart-Leers reageerde niet formeel. Juist Hart-Leers verbinding met een vastgoedbaas was een van de aanleidingen tot Meyer’s oproep.

Meyer: “Wij geven het goede voorbeeld en hopen dat alle Heerlense politieke partijen hun campagne-financiering net zo uitgebreid verantwoorden als wij doen. Daar heeft de kiezer recht op. De democratie
is van alle Heerlenaren, van arm tot rijk. Politieke invloed mag nooit te koop zijn!”

U bent hier