h

Coalitieonderhandelingen over Ruimtelijke Ontwikkeling

17 april 2014

Coalitieonderhandelingen over Ruimtelijke Ontwikkeling

In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitieonderhandelingen. Ze hebben nu overeenstemming bereikt over onderdelen van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Duurzaamheid en Milieu
De deelnemende partijen zijn het er over eens dat:

  • Energiezuinig maken en energiebeheersing belangrijke zaken zijn.
  • Duurzaamheid een onderdeel van de experimenteerstatus is, eventueel gekoppeld aan IBA.
  • Bewonersinitiatieven op het gebied van milieu en duurzaamheid ondersteund moeten worden.

Fysieke leefomgeving – Herstructurering
Prioriteit komt te liggen bij de al eerder benoemde herstructureringswijken MSP / Hoensbroek Centrum-De Dem / Vrieheide. De aandacht moet verschuiven van infrastructurele blauwdrukken naar het inspelen op initiatieven van bewoners.

Fysieke leefomgeving – Centrum
Maankwartier en Schinkelkwadrant worden doorgezet. Dat geldt ook voor de leegstandsaanpak ‘ruimte voor ondernemerschap’. Buiten de ‘Peutz-driehoek’ komen er in principe geen nieuwe winkels  bij. Voor wonen in het centrum ligt de prioriteit bij jongeren en studenten.

Fysieke leefomgeving – Wonen
De aandacht moet met name uitgaan naar levensloopbestendigheid.

Overige onderdelen fysieke leefomgeving
De gemeente ondersteunt het proces om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor de toekomst van het zandgroevengebied, inclusief de mijnsteenberg. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. Het experiment met een Welstandsvrije zone wordt uitgebreid.

U bent hier