h

Coalitieonderhandelaars eens over politieke verdeling wethouders

24 april 2014

Coalitieonderhandelaars eens over politieke verdeling wethouders

Bij het proces van onderhandelingen over de nieuwe coalitie in Heerlen is na de bespreking van de verschillende beleidsonderdelen vanavond de verdeling van de wethoudersposten over de verschillende partijen aan de orde gekomen.

Samenstelling College:

  • 2 wethouders SP
  • 2 wethouders voor de combinatie OPH-PvdA
  • 1 wethouder voor de combinatie D66-VVD

Mede gezien de financiële situatie van de stad was er geen ruimte voor uitbreiding van het aantal wethouders. Het CDA heeft steeds constructief deel uit gemaakt van de coalitie-onderhandelingen, maar koos er voor geen deel uit te maken van de coalitie. Het CDA acht zich daarom niet gebonden aan de eerder tijdens de onderhandelingen samen getrokken conclusies.

De verdeling welke wethouder welke portefeuille krijgt zal later aan de orde komen.

U bent hier