h

Coalitieonderhandelingen: akkoord over financiën

24 april 2014

Coalitieonderhandelingen: akkoord over financiën

In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitieonderhandelingen. Ze hebben de bespreking van de financiële positie van de stad afgerond.

Geconstateerd is dat de gemeente de komende jaren ingrijpend zal moeten bezuinigen. Het nieuwe college krijgt de opdracht voor 2015 een sluitende begroting aan de raad voor te stellen.

De prioriteiten zoals deze eerder tijdens de onderhandelingen zijn benoemd blijven daarbij inhoudelijk onaangetast.

Voor het overige zullen alle beleidsterreinen op bezuinigingsmogelijkheden onderzocht worden.

U bent hier