h

Coalitieonderhandelingen Heerlen gestart

2 april 2014

Coalitieonderhandelingen Heerlen gestart

De grootste partij in de nieuwe Heerlense gemeenteraad, de SP, heeft vijf andere partijen uitgenodigd voor onderhandelingen over de nieuw te vormen coalitie: OPH, CDA, PvdA, VVD, en D66. Deze partijen zijn op maandagavond 31 maart voor het eerst bij elkaar gekomen voor de start van de onderhandelingen. Zoals dat ook bij de vorige coalitieonderhandelingen is gebeurd zal er, zodra er over concrete onderdelen overeenstemming is bereikt, telkens een persbericht worden opgesteld waarmee dit bekend gemaakt wordt.

Alle partijen hebben de intentie onderstreept deze onderhandelingen tot een succes te maken, en de komende vier jaar de stad te besturen op basis van stabiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit.

Zeker gezien de grote onzekerheden waarmee de gemeente in de komende tijd te maken krijgt, zal het bij deze onderhandelingen bij veel punten niet mogelijk zijn nu al in detail vast te leggen welke keuzes er uiteindelijk gemaakt moeten worden. Des te meer is het van belang nu wel al vast te leggen welke stappen er op een ‘ladder’ genomen worden als die keuzes straks wel gemaakt moeten worden. Deze benaderingswijze zal per onderwerp uiteraard op een andere manier ingevuld moeten te worden.

De onderhandelende partijen zijn het eens geworden over de benadering van de financiele kant van de komende drie decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten. Deze zorgen voor een grote verschuiving van verantwoordelijkheden en geld naar de gemeente, gekoppeld aan zeer ingrijpende bezuinigingen.

Over het opvangen van deze bezuinigingen, en de vraag wanneer inzet van extra eigen gemeentelijk geld aan de orde zou kunnen zijn, is de volgende keuze gemaakt:
Stappen:
- Proberen het budget van het rijk te verhogen door (voornamelijk politieke) lobby voor hoger macro-budget
- Proberen het budget van het rijk te verhogen door politieke, bestuurlijke en ambtelijke lobby voor een verdeelmodel dat meer recht doet aan feitelijke situatie waarin Heerlen verkeert
- Verminderen van de uitgaven door tarieven voor instellingen scherp in te zetten, geen beloning voor teveel overhead en te hoge salarissen voor de top, maar met respect van cao-verplichtingen
- Verminderen van uitgaven door minder bureaucratie en meer vertrouwen in mensen met de voeten in de modder
- Verminderen van uitgaven door minder langs elkaar heen werken en meer samenwerking
- Oplossingen door mensen zelf en ‘in de eigen omgeving van mensen’ zijn prima, maar moeten wel reeel zijn en geen overbelasting mantelzorgers veroorzaken
- Collectieve oplossingen als dat voor client mogelijk is
- ‘Mengen’ van doelgroepen als dat qua achtergrond verantwoord is
- Voor zover voorgaande stappen onvoldoende soelaas bieden, moet de gemeente individuele (zorg)voorzieningen te bieden. Deze dienen op een
aanvaardbaar niveau te blijven. Indien het beschikbare rijksbudget daartoe onvoldoende is, zal de gemeente eigen gemeentelijk geld vrijmaken om dit op te lossen.

U bent hier