h

Coalitieonderhandelingen over Bestuur en Dienstverlening

17 april 2014

Coalitieonderhandelingen over Bestuur en Dienstverlening

In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitieonderhandelingen. Ze hebben nu overeenstemming bereikt over onderdelen van Bestuur en Dienstverlening en regionale samenwerking.

De partijen zijn van mening dat herindeling in deze regio de stip aan de horizon moet zijn.

De gemeente blijft zich inzetten voor een doortastende regionale samenwerking. De mogelijkheden voor een ambtelijke fusie met andere gemeenten wordt onderzocht.

Bij het bepalen van de (omvang van) de ambtelijke organisatie moeten we niet uitgaan van de huidige situatie, maar van wat er ‘van onder af’ noodzakelijk zou moeten zijn.

U bent hier