h

Coalitieonderhandelingen over cultuur

10 april 2014

Coalitieonderhandelingen over cultuur

De partijen die in Heerlen aan tafel zitten voor de coalitieonderhandelingen (SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66) hebben overeenstemming bereikt over de volgende punten met betrekking tot cultuur.

De partijen hebben grote waardering voor de resultaten van de culturele lente in Heerlen, en willen dit voortzetten.

Voor de komende periode wordt prioriteit gegeven aan:

  • Toegankelijkheid van cultuur, cultuur in buurten
  • Het “verhaal van Heerlen”. De plannen voor een volwaardig mijnmuseum, zoals benoemd in het haalbaarheidsonderzoek, worden doorgezet. Er wordt een gemeentelijke monumentenlijst vastgesteld voor hele gemeente Heerlen.
  • Urban Culture

Met betrekking tot het Thermenmuseum komt er binnen de komende periode onderzoek en consolidatie van het monument, en transformatie naar een bezoekerscentrum in volgende periode

Met betrekking tot het Filmhuis komt er in de komende periode optimalisatie of herbezinning op de positie.

U bent hier