h

Coalitieonderhandelingen over leefomgeving

16 april 2014

Coalitieonderhandelingen over leefomgeving

In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitieonderhandelingen. Ze hebben nu overeenstemming bereikt over o.a. onderhoud, veiligheid en verkeer.

Schoon en Heel
Vanwege de noodzaak tot bezuinigen moet bij nieuwe herstructureringsprojecten gedacht worden over de mogelijkheid tot versobering. Dat geldt ook voor rioolrenovaties, met handhaving van de noodzakelijke minimum-kwaliteit. Het huidige niveau van het reguliere groenonderhoud moet blijven. Wel moet veel actiever beleid ontwikkeld worden om groenstroken in bruikleen te geven of te verkopen en anderen in het beheer te betrekken. Hierbij hoort ook sponsoring van rotondes.

Veiligheid
Ondanks de bereikte resultaten hebben de deelnemende partijen nog steeds zorgen over de criminaliteit. Heerlen moet het kabinet er nadrukkelijk op aanspreken dat er, naast de terechte intensieve aanpak van wietteelt, ook voldoende capaciteit moet zijn om andere vormen van criminaliteit aan te pakken. De partijen bevestigen nogmaals het eerdere standpunt van de oude gemeenteraad over de noodzaak tot legalisering van gecontroleerde wietteelt.

Mobiliteit
Over de buitenring doet de Raad van State binnenkort uitspraak. Als dat besluit geen onherroepelijke goedkeuring inhoudt,  is dat aanleiding is om het hele project, samen met onze partners, onder de loep te nemen. Dit in samenhang met de gemeentelijke bezuinigingsnoodzaak.

Over parkeren kiezen de deelnemende partijen voor gedifferentieerde parkeertarieven buiten de directe binnenstad. In samenhang met de te maken keuzes rond de koopzondagen, moet ook het parkeerbeleid voor (bezoekers van) het centrum op zondag, opnieuw worden bezien.

Wat betreft openbaar vervoer onderstrepen de partijen het grote belang van een doorgaande intercityverbinding via Heerlen naar Aken.

Naast de mogelijke komst van een station op de lijn Sittard- Heerlen,bij de Woonboulevard, moet station Hoensbroek in ieder geval behouden blijven. De gemeente bepleit bij de provincie ook een aansluitende reguliere busverbinding.

De provincie is wegbeheerder van de N281. De deelnemende partijen vragen daar naar een onderzoek om de maximumsnelheid van die weg aan te passen. Dit vanwege de geluidsbelasting voor omwonenden, milieubelasting en verkeersveiligheid. Ook de optie van ontlasting van de weg, door een nieuwe aansluiting van de A76 bij de Beitel, moet daarin worden betrokken.

U bent hier