h

Coalitieonderhandelingen over sociale infrastructuur

12 april 2014

Coalitieonderhandelingen over sociale infrastructuur

In Heerlen zitten SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66 aan tafel voor de coalitie-onderhandelingen. Ze hebben nu overeenstemming bereikt over onderdelen van de Sociale Infrastructuur.

Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de komende drie decentralisaties van zorg- en participatietaken naar de gemeenten. Over de manier waarop Heerlen daar vorm aan gaat geven, hebben de deelnemende partijen zich aangesloten bij de besluiten de die vorige gemeenteraad daarover al heeft genomen. Tijdens een eerdere onderhandelingsavond werden de partijen het al eens over financiën van de decentralisaties.

Jongeren

Voor het gemeentelijk Jongerenbeleid is preventie heel belangrijk. De taken die de gemeente nu al heeft rond jongeren zijn dan ook van het grootste belang zijn, om (duurdere) problemen te voorkomen.

Meedoen en Zorg

Aanvullend aan de afspraken rond de decentralisaties, is de eerdere keuze voor Heerlen als ‘Inclusieve Stad’ -de Agenda 22- nog eens bevestigd.

Armoedebeleid

De inhoud van het huidige armoedebeleid blijft gehandhaafd. De zogeheten ‘Klijnsma-gelden’ die gemeenten krijgen, worden in principe ook voor het armoedebeleid ingezet.

Integraal ouderenbeleid

Het Ouderenbeleid in Heerlen richt zich niet alleen op de kwetsbare ouderen, maar ook op het laten participeren van vitale ouderen. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de budgetten die al voor dat doel gebruikt worden, in de begroting afzonderlijk te gaan benoemen.

Sport

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in accommodaties. De ingezette weg wordt voortgezet. Er komt verder onderzoek naar de mogelijkheden om samen met buurgemeenten Kerkrade en Landgraaf een regiozwembad te bouwen.

Buurtgericht werken

Het buurtgericht Werken in Heerlen wordt voortgezet. Wel is nodig dit te actualiseren. Ook de samenwerking met de sociale wijkteams moet daarbij bekeken worden.

De Coöperatie Vrieheide wordt ondersteund.

U bent hier