h

Coalitieonderhandelingen over thema economie

4 april 2014

Coalitieonderhandelingen over thema economie

De partijen die in Heerlen aan tafel zitten voor de coalitieonderhandelingen (SP, OPH, CDA, PvdA, VVD en D66) zijn begonnen met de bespreking van het onderwerp Economische Speerpunten. Ze zijn het eens geworden over de inzet op dat gebied bij de “grote sectoren”.

De partijen kiezen voor voortzetting van het bestaande beleid op dat gebied. Daarbij verdienen de volgende punten bijzondere aandacht.

De “Smart Services Hub” wordt verder nadrukkelijk gestimuleerd, inclusief de vorming van een fysieke campus, met een grote voorkeur voor een locatie in of bij het centrum.

Voortbouwen op de samenwerking van zorginstellingen, onderwijs en kennis in de Zorgacademie. Deze samenwerking ook gebruiken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de zorg.

De creatieve economie wordt als speerpunt verder ontwikkeld.

De grensoverschrijdende samenwerking met Aken wordt verder versterkt.

“Nieuwe energie” (waaronder het mijnwaterproject) wordt met name vanuit het oogpunt duurzaamheid benaderd.

Een goede communicatie met het bedrijfsleven en met ondernemers blijft een punt van grote aandacht.

U bent hier