h

Coalitieonderhandelingen rond, 2 wethouders voor SP

28 april 2014

Coalitieonderhandelingen rond, 2 wethouders voor SP

In Heerlen zijn de coalitieonderhandelingen rond. SP, OPH, PvdA, VVD en D66 hebben nu ook een akkoord bereikt over de portefeuilleverdeling van de wethouders voor de periode 2014-2018. Namens de SP zullen Peter van Zutphen en Jordy Clemens wethouder worden

 
SP'ers Peter van Zutphen en Jordy Clemens

 

Eerder werd over de inhoud van het te voeren beleid al overeenstemming was bereikt.

Uiteraard zal het onderhandelingsakkoord ook nog ter goedkeuring aan de achterbannen van de verschillende partijen worden voorgelegd. Ook de SP zal op korte termijn een ledenvergadering organiseren. Naar verwachting zal de Raad van de gemeente Heerlen op 13 mei overgaan tot benoeming van de wethouders.

De voorgestelde portefeuilleverdeling is als volgt.

Peter van Zutphen, SP

 • 1ste loco
 • 3D: Awbz/Wmo, coördinatie 3D
 • Welzijn
 • Armoedebeleid
 • Herstructurering

Nico Aarts, OPH

 • 2de loco
 • Middelen exclusief P en O
 • Mobiliteit
 • Beheer en onderhoud
 • Ruimtelijke ordening exclusief centrum en herstructurering
 • Wonen

Martin de Beer, VVD/D66

 • 3de loco
 • Economie
 • Arbeidsmarkttoeleiding
 • 3D Participatiewet
 • Dienstverlening
 • Sport

Jordy Clemens, SP

 • 4de loco
 • 3D Jeugd
 • Onderwijs
 • Cultureel erfgoed inclusief Jaar van de Mijnen
 • Duurzaamheid inclusief mijnwater

Barry Braeken, OPH/PvdA

 • 5de loco
 • Centrumontwikkeling
 • Cultuur inclusief evenementen
 • Integraal ouderenbeleid
 • Buurtgericht werken

Burgemeester

 • Wettelijke taken
 • Integrale veiligheid
 • Bestuurskracht
 • Strategische lobby / stadsmarketing
 • P en O

U bent hier