h

Aanpak leegstand Winkelcentrum Hartje Hoensbroek

27 mei 2014

Aanpak leegstand Winkelcentrum Hartje Hoensbroek

Dagblad de Limburger van zaterdag 24 mei schreef over 'Nieuw elan Hartje Hoensbroek’. Er werd aangekondigd dat men ‘Leegstand zou gaan aanpakken op een onorthodoxe manier'. Reden voor Chris Hesse, raadslid van de SP, om hierover in de commissie Economische Stimulering van 26 mei, vragen te stellen.

Wat is er aan de hand?

Ir. Henk Vos heeft, in opdracht van de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Winkelcentrum Hartje Hoensbroek én van Centrummanager Harry Hertog een Businessplan geschreven met de titel ‘Hoensbroek 3.0’.
Met dit plan wordt voor het Winkelcentrum van  Hoensbroek beoogd:

 1. Aanpakken van leegstand,
 2. Aanpakken van teruglopende belangstelling,
 3. Nieuw evenementenbeleid initiëren,
 4. Samenhang en verbinding creëren tussen Centrum en Kasteel Hoensbroek.

Samengevat: om dit te bereiken stelt men het volgende voor:

  1. Men start een zo genaamd Coöperatief Vastgoedfonds tegen winkelleegstand, waarbij men ervan uit gaat dat leegstand vooral een kostenvraag is.
  2. Dat Vastgoedfonds koopt leegstaande panden en betaalt de helft van de taxatiewaarde cash aan de eigenaar.
  3. De andere helft wordt uitgekeerd in aandelen van het fonds. Deze leveren, als het fonds goed draait, dividend op.
  4. Daarbij vindt men dat de gemeente 15- 25% van de waarde van het vastgoed moeten storten om het fonds op gang te helpen.

De kosten hiervan heeft de opsteller becijferd op € 4.9 miljoen (uitgesmeerd over 7 jaar).

Verder wordt een petitie aangekondigd die gericht is aan bestuur en politiek, waarin gevraagd wordt voor steun voor dit Business plan.

De SP stelde de volgende vragen:

1. Was de gemeente op de hoogte van dit initiatief?
2. Heeft de verantwoordelijk wethouder inmiddels de aangekondigde petitie ontvangen?
3. Hoe verhoudt zich dit initiatief met de plannen vanuit de gemeente t.a.v. het Centrum van Hoensbroek?
4. Last but not last: in Heerlen is een inmiddels zeer succesvol initiatief om te komen tot herbezetting van leegstaande winkelpanden: Streetwise (ontwikkeld door dhr. Vinken en mw. Küpers). De SP vraagt zich af of Streetwise betrokken is bij ‘Hoensbroek 3.0’? 

wethouder M. de Beer stelde onder andere verrast te zijn geweest door het artikel in de krant. Hij zal zich verder informeren over dit onderwerp. Wordt vervolgd.

U bent hier