h

In memoriam Cees Jansen

11 juni 2014

In memoriam Cees Jansen

Op 6 juni is onze medestrijder Cees Jansen plotseling overleden. Cees werd slechts 63 jaar.

Cees woonde in Vrieheide. Hij werd al in de pioniersjaren van de SP in Heerlen actief lid van de partij. Hij vertelde vaker dat hij het linkse gedachtengoed van huis uit had meegekregen.

Cees was onder andere zeer actief betrokken bij het “Actiecomité Ereschuld Mijnwerkers”. Daarbij trok hij zich samen met zijn vrouw Edith met name ook het lot erg aan van de weduwen van de mijnwerkers die aan silicose waren gestorven.

In 1994, toen de SP in de Heerlense gemeenteraad van 3 naar 6 zetels groeide, werd Cees lid van de gemeenteraad. Daar liet Cees vaak zien niet alleen met zijn verstand maar ook met zijn gevoel een betrokken socialist te zijn.

Dat de inzet van Cees in de gemeenteraad zeer gewaardeerd werd, bleek wel uit het feit dat hij vanaf 1994 tot 2002, telkens weer herkozen werd. En dat gebeurde opnieuw bij de grote doorbraak in 2006, toen de SP voor de eerste keer met 11 zetels in de gemeenteraad kwam.

Cees moest in 2007 helaas om gezondheidsredenen stoppen met het raadswerk. De SP-afdeling en de raadsfractie betreurden dit zeer. Gelukkig bleef hij  betrokken bij en geïnteresseerd in de SP. Cees stond bij de raadsverkiezingen van maart van dit jaar natuurlijk weer op de kandidatenlijst. Hij koos er toen zelf voor,  dat op een niet direct verkiesbare plaats te doen.

Cees werkte bij de Sociale Werkvoorziening, waar hij, bijvoorbeeld als lid van de OR, ook jarenlang is opgekomen voor de rechten van de mensen daar.

Wij wensen zijn vrouw Edith, zijn kinderen, familie en vrienden veel sterkte toe. Ook wij zullen Cees heel erg missen.

De SP, afdeling Heerlen.

U bent hier