h

de heerlense stadsdichter

9 september 2014

de heerlense stadsdichter

Op de website van de gemeente Heerlen wordt aangekondigd dat de stad op zoek gaat naar nieuwe stadsdichters. De huidige stadsdichter Amber Helena Reisig en jeugd-stadsdichter Ricardo Frederiks treden per 1 februari 2015 af.       

In Dagblad de Limburger wordt op 3 september in gegaan op de benoeming in een artikel met als kop ‘Procedure stadsdichter anders’. De benoemingsprocedure in 2012 van de huidige stadsdichter heeft toen tot grote ophef geleid. Dit werd o.a. veroorzaakt door de mogelijkheid om digitaal te stemmen. De SP heeft hierover toen al schriftelijke vragen gesteld. En nu opnieuw leidt de procedure en de vragen eromheen tot onderstaande schriftelijke vragen van raadslid Chris Hesse aan het college van B&W van Heerlen. Voor de goede orde: deze vragen betreffen slechts stadsdichter mevr. A.H.Reisig.

  1. Kunt u aangeven op welke wijze de bijdragen van de huidige stadsdichter zijn geëvalueerd en wat de uitkomsten zijn van die evaluatie(s)?
  2. Is er een evaluatierapport of –verslag en is dat openbaar?
  3. Kunt u ook aangeven wat de ‘lessons learned’ zijn uit die evaluatie?
  4. Kunt u aangeven welke maatregelen er genomen zijn of zullen worden om ervoor te zorgen dat de Stadsdichter kennis heeft van de haarvaten van de stad?
  5. Op welke wijze zal die betrokkenheid en binding met Heerlen gewaarborgd worden?
  6. Zijn er (vaste) gelegenheden waarbij in íeder geval een bijdrage wordt gevraagd van de nieuwe stadsdichter, los van evt. incidentele bijdragen?
  7. Kunt u aangeven wie deel uit maakt van de zeskoppige jury die de nieuwe stadsdichter zal benoemen en welke sporen de leden zélf verdiend hebben in (het beoordelen van) de poëzie?
  8. Wat zijn de inhoudelijke –literaire- criteria waar de keuze voor de
  9. nieuwe stadsdichter op wordt gebaseerd?
  10. Hoe is de besluitvormingsprocedure ten aanzien van de benoeming?

U bent hier