h

Red de zorg, Heerlen

28 september 2014

Red de zorg, Heerlen

Net als in het hele land, hebben afgelopen zaterdag onder andere leden van de SP, de internationale Socialisten en AbvaKabo/FNV, op de Promenade de petitie 'Red de zorg' laten ondertekenen door bezoekers van de Heerlense binnenstad. 

Deze petitie vraagt aandacht voor de grote gevolgen van de botte bezuinigingen op de zorg. Het kabinet wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daarom worden onder andere verzorgingstehuizen gesloten. Maar tegelijkertijd bezuinigt het kabinet ook op de zorg thuis. Dat gaat niet!

 In de Wet Langdurige Zorg wil het kabinet regelen dat alleen ouderen die zware zorg nodig hebben, nog in een zorginstelling terecht kunnen. Maar zo lang het kabinet ook zo flink bezuinigt op de zorg thuis, zal dit ten koste gaan van de zorg voor onze kwetsbare ouderen.

Omdat verzorgingshuizen sluiten én er bezuinigd wordt op de thuiszorg gaan er ook tienduizenden banen in de zorg verloren. Terwijl het werk gewoon blijft bestaan, want er komen alleen maar méér ouderen in ons land.

Den Haag wil fors gaan bezuinigen op de zorg aan ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen. Familie en vrienden moeten meer dan nu de zorg en het huishouden gaan overnemen. Tegelijkertijd wordt de zorg thuis afgebroken. Dat is vragen om ongelukken. Thuiszorg helpt namelijk ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. En omdat tienduizenden mensen hun recht op zorg verliezen, is het onzeker of ze straks nog zorg krijgen. De regering bezuinigt namelijk zo veel dat veel mensen in de zorg hun baan dreigen te verliezen.

Dit mag niet gebeuren!

Dus: Red de zorg en help mee!

Teken ook!  http://www.fnvvoorzorg.nl/reddezorg

 

U bent hier