h

verzelfstandiging Schunck leidt tot enorme risico's

5 oktober 2014

verzelfstandiging Schunck leidt tot enorme risico's

"Voor welk probleem zijn deze risico's de oplossing?"

De SP ziet de verzelfstandiging van Schunck vooralsnog niet zitten. Schunck- waaronder de Bibliotheek, de Muziekschool en het cultuuronderwijs- is op dit moment een onderdeel van de gemeente en zou door verzelfstandiging op eigen benen moeten staan. De SP vreest druk op het personeel, op kwaliteit en grote financiële risico's.

De gemeente geeft Schunck in dit voorstel een "bruidsschat" mee van zo'n 2 miljoen. Die zou via verlaging van de subsidie aan Schunck binnen 5 jaar terug moeten worden betaald. Gaat het mis binnen die 5 jaar dan komt het personeel terug naar de gemeente. Een deel van deze bruidsschat bestaat uit een bedrag in geld, als financiële reserve waarmee eventuele tegenslagen kunnen worden opgevangen. Deze reserve voldoet, volgens onderzoeken, niet voor Schunck. Het is namelijk niet gebaseerd op het reële scenario, maar op het absolute minimum. Als klap op de vuurpijl komt de gemeentelijke reserve hiermee onder het noodzakelijke minimum te zakken.

"Het gaat hier niet om kattenpis. Zaken als de bieb en de muziekschool, zijn fundamentele cultuurvoorzieningen. Met dit voorstel hebben we straks als gemeente veel minder te zeggen, maar als het misgaat, mogen we wel lappen. Voor welk probleem zijn dergelijke risico's nou eigenlijk de oplossing?" Aldus SP'er Ron Meyer.

In de raad waren behalve de SP ook andere partijen ongerust. Dusdanig ongerust dat er om nadere uitleg en om een nadere uitwerking van de risico's en van andere scenario's werd gevraagd.

Hierop zal in 1 van de volgende raadsvergaderingen terug worden gekomen.

U bent hier