h

De Heerlense Miracle Mile

9 november 2014

De Heerlense Miracle Mile

Woensdag 5 november vergaderde de gemeenteraad in Heerlen over de gemeentelijke begroting voor 2015. In dit nieuwsbericht leest u wat SP-fractievoorzitter Ron Meijer in de eerste termijn hierover aan de raad en aan het college ter overweging mee heeft gegeven. De Heerlense Miracle Mile: het vuur uit de sloffen en het snot voor de ogen.

Sinds 1860 hadden de grootste lopers het tevergeefs geprobeerd. De Engelse mijl lopen in minder dan vier minuten. Het zou menselijk gezien niet mogelijk zijn, de man die het probeert brengt zijn leven in gevaar, zo beweerden experts.“Iedereen wist dat dit een onmogelijke opgave was. Toen kwam er iemand die daar niet van op de hoogte was en hij deed het gewoon.” (Winston Churchill) In 1954 deed Roger Bannister wat niemand voor mogelijk had gehouden. Bannister had alles voor zijn zogeheten Miracle Mile over. Hij trainde zich 8 jaar lang het snot voor de ogen!

Voorzitter, onze stad staat de komende decennia voor z’n eigen Miracle Mile. Wij zullen ‘onmogelijke’ grenzen moeten verleggen. Met een nog smallere beurs en forse tegenwind: failliete Haagse bezuinigingspolitiek. De guurste tegenwind bij de opbouw van onze stad is al jaren geen Heerlense, maar een Haagse.

Vasnaf 2011 hebben we al 25 miljoen euro structureel bezuinigd. Niet omdat Heerlen z’n zaakjes niet op orde had, maar omdat de Haagse politiek steevast z’n ellende over de schutting naar de  gemeenten smeet. Die bezuinigngs manie vernietigt banen en is een aanslag op de gemeentekas. Tot overmaat van ramp noemt de Minister-President de zorgen van zieken, van (mantel)zorgers, van lokale politici (en nota bene van de vader van Staatssecretaris Van Rijn!) “onzinverhalen”.

Solidariteit

Sociaal en zorg. Ook al zien wij Rutte liever gisteren dan vandaag vertrekken, wij hebben nu om te gaan met de vernietigende keuzes van zijn kabinet. De “Sociaalste Stad van NL” is volstrekt duidelijk over z’n verantwoordelijkheid voor de sociale voorzieningen: “wanneer het rijksbudget uiteindelijk niet toereikend is, zetten wij als gemeente eigen middelen daarvoor in.”

Zorg

Om de rijks bezuinigingen op de Huishoudelijke Hulp (oplopend tot 40 %) op te vangen wordt 1,2 miljoen tot 2,6 miljoen euro gemeentelijk geld geïnvesteerd.  STRUCTUREEL. Daardoor houden zieken hun zorg en zorgers hun baan.

Sociale Werkvoorziening

Ook voor het aan het werk houden van mensen met een arbeidshandicap trekken we fors eigen geld uit. IEDER JAAR. Heerlen gaat de drastische Rijksbezuinigingen uit eigen middelen opvangen. Oplopend tot 4,3 miljoen structureel per jaar.

Armoedebestrijding

Duizenden Heerlenaren hebben een dunne beurs. Zo’n 25 % kan moeilijk rondkomen. 60% heeft meer schulden dan bezittingen. En ter illustratie: de hoogst genoteerde Limburger in de Quote500 Heerlenaar Henk Stienstra bezit in zijn uppie meer dan zo’n ¾ van alle Heerlenaren samen en bijna 2 keer de VOLLEDIGE begroting van de gemeente Heerlen. De SP wil dat het College zich het vuur uit de sloffen blijft werken om armoede en bizarre ongelijkheid terug te dringen (oa door actieve armoedebestrijding en het tegengaan van het ondergebruik van  voorzieningen). Wij roepen het College op om de pijn van het afschaffen en verbieden door het Rijk van categorale bijstand zoveel mogelijk te verzachten met de 1 miljoen extra voor armoede-bestrijding.

Werk en Onderwijs

Als werk de snelste weg uit armoede is, is het goed dat we veel Heerlens geld in de SW en de thuiszorg stoppen. Daarmee houden we duizenden Doeners (de koempels van nu: nobele noeste arbeid: niet lullen maar poetsen-mentaliteit) aan de slag. We stoppen ook veel geld en energie in sectoren als Smart Services, Creatieve Industrie en Medische Technologie. Hoeveel doeners kunnen daar terecht?

Is het College bereid bij nieuwe initiatieven (waarin veel gemeenschapsgeld gestopt wordt) te toetsen hoeveel banen daar voor de Koempels-van-nu uit voortvloeien? Werk is wellicht de snelste weg, maar onderwijs (vooral het beroepsonderwijs) een structurele weg uit armoede.

De SP is zeer verheugd over de Cruciale doorlopende schoollijn bij het VMBO naar het MBO (juist de overgang waar twee derde van de VMBO’ers uitviel, staat er nu in Heerlen een schoolgebouw waar het VMBO vloeiend in het MBO overloopt). Hoe en wanneer gaan we dat initiatief uitbreiden, College?

Arbeidsmarkt

Heerlen kent veel initiatieven om mensen weer aan de bak te krijgen. De SP wil meer duidelijkheid en perspectief voor de mensen in die projecten. Wanneer heb je recht op doorstroom vanuit Baanbrekend Werk naar bijvoorbeeld het gemeentelijk werkbedrijf? Hoe voorkomen we dat Baanbrekend Werk een bezuinigingsvoertuig wordt ipv een middel om mensen die aan de kant staan weer perspectief te bieden?

Centrum

De SP ziet een enorme potentie in het centrum van onze stad. Van het opknappen van onze stationsomgeving (Maankwartier) en de Schinkel tot kleinere initiatieven als de Murals, de mozaïekbankjes en het opknappen van bijvoorbeeld de Vijfpleintjes. Maar we zien ook grote uitdagingen: we bestrijden al vele jaren de leegstand op enkele plekken in onze stad met veel gemeenschaps- geld. En met succes (zie Oranje Nassau-straat  en Willemstraat). Wie de leegstand écht durft aan te pakken, durft ook rigoureuze maatregelen te nemen. Wij pleiten voor de Stick and Carrot-methode: samenwerken waar het kan, sanctioneren waar het moet.

We willen een totale aanpak van leegstand: behouden waar kan, bouwen waar nodig en slopen waar moet.

Een hele tijd is er gekoerst op een afspraak met de eigenaren van het Loon. Die gesprekken werden door de eigenaren van het Loon beëindigd. De SP-fractie wil een bredere blik. We willen een overzicht van alle opties. Welke andere plekken staan al lang leeg en maken wel of juist geen kans op herontwikkeling? Welke mogelijkheden om leegstand op te  ruimen ziet het College op dergelijke plekken?

Stok: eigenaren die hun panden of centra al jaren bewust leeg laten staan, oplossingen blokkeren en (in veel gevallen) de rest van de omgeving in hun moeras van troosteloosheid meetrekken, verpesten het voor de rest. Behalve dat we ze in kaart willen brengen, stellen we voor de lijn Brunssum te volgen. Daarover willen we een motie  in stemming brengen.

Buurten

Behalve in ons centrum kiest Heerlen zelfs in crisistijd voor stevige investering en in buurten die het hard nodig hebben. Het fundamenteel opknappen en versterken van herstructureringsbuurten MOET van onderop. Geen blauwdrukken meer, geen hoogdravende illusies die tot teleurstelling leiden, maar een samenwerking met zoveel mogelijk buurtbewoners.

Openbaar Vervoer

Als we veel geld stoppen in buurten, willen we natuurlijk dat mensen er kunnen komen. Oftewel: hoe houden we onze buurten bereikbaar voor iedereen?

En, denkend aan de OV-concessie via de Provincie: gaat het College inzetten op reguliere busverbindingen en specifiek op een busverbinding naar de Woonboulevard via Hoensbroek en Eikenderveld (oude lijnen 38 en 42)?

Veilige buurten

Als er iets is waar veel Heerlense buurten zich zorgen om maken: illegale en levens-gevaarlijke hennepplantages. In buurten met gezinnen als nietsvermoedende buren.

Het is de hoogste tijd te starten met het experiment van regulering van de teelt.

Zorgen

 2016 wordt een nog moeilijker jaar. Zeker als we kijken wat er dan op ons af komt qua decentralisaties. We roepen het College en de raad op de lobby richting Den Haag (mbt rechtvaardige verdeelmodellen) te versterken. En we waarschuwen voor een al te gemakkelijke blik richting gesubsidieerde instellingen (die door jarenlang op 0 te zitten al fors bezuinigd hebben).

 Snijden in eigen vlees: wie snijdt in arbeidsvoorwaarden en banen van de gemeente-organisatie (iets dat nooit kan zonder fatsoenlijk sociaal plan!) en moeilijke keuzes in de stad maakt, dient het goede voorbeeld te geven. Hoe snijdt het College in z’n eigen vlees? Hoeveel verlofdagen levert het College in? De SP vindt dat ook de raad naar zichzelf moet kijken en brengt ook hierover een motie in stemming.

Tot slot

Soms zie je een duidelijke politieke lijn wanneer er meer geld wordt uitgegeven, in Heerlen zie je (al jaren!) ook een onmiskenbare politieke lijn wanneer er minder geld kan worden uitgegeven. Minder bloembakken, maar wel de thuishulp. Meer OZB (voor het eerst in 9 jaar), maar wel armoedebestrijding.

Voorzitter, wij gaan door. Hoe moeilijk de tijden ook zijn....

Wij zullen ons het vuur uit de sloffen werken. Omdat we geloven dat Heerlen nieuwe barrières kan doorbreken.

U bent hier