h

Koers houden, ook bij tegenwind

9 november 2014

Koers houden, ook bij tegenwind

Bijdrage SP in 2e termijn tijdens het  begrotingsdebat van 6 november 2014:

 

In 2012 beloofde de Minister-President dat hij zijn banenmachine aan zou zetten, iedere Nederlander zou 1.000 euro extra erbij krijgen en ons land zou het braafste jongetje zijn in het Brusselse Bezuinigingsklasje.  De banenmachine blijkt een banenshredder (50.000 banen in de zorg dreigen te verdwijnen) en ik zie het eerder gebeuren dat mijn favoriete voetbalclubje de Champions League wint dan dat er 1.000 euro voor iedere Nederlander komt. Eerlijk is eerlijk: aan 1 belofte hield hij zich. Er wordt braaf doch knalhard bezuinigd: op thuiszorg, op langdurige zorg, op jeugdzorg, op sociale voorzieningen (bijstand) en op de economie.
En het zijn de gemeenten die de ellende mogen opvangen. 

Heerlen staat voor een gigantische opdracht. 11 miljoen structureel bezuinigen op de begroting van een stad met extreme uitdagingen.
Een stad waarin de Rijkste man net zoveel vermogen heeft als ¾ van alle anderen bijeen. Een stad waarin we de opgelegde Rijksbezuinigingen op zorg, sociale werkvoorziening en armoede zélf proberen op te vangen.

In die stad mag er van de volksvertegenwoordigers een échte visie worden verwacht. Een visie op welke fundamentele richting die stad- in de zware omstandigheden- dient te bewandelen.

Voorzitter, een goede coalitie is gebaat bij een sterke oppositie. Helaas heb ik gisteren uit de oppositie weinig visie vernomen. Natuurlijk, voorzitter, gesteriliseerde poezen, Rocky, bier en andere geneugtes zijn ook belangrijk. Maar de grote keuzes zijn fundamenteler: wel of geen thuiszorg, wel of geen opknapbeurt voor Herstructureringsbuurten, wel of geen (actieve) armoedebestrijding, wel of geen Leegstandsbestrijding, wel of geen werk (algemeen)? Wel of geen werk voor de duizenden mensen met een arbeidshandicap (sociale werkvoorziening)? Wel of geen Doorlopende Schoollijn waardoor honderden jongeren hun diploma wel halen? Wel of geen noodzakelijke versterking van het centrum van onze stad? Wel of geen verhoging van de OZB (voor het eerst in 9 jaar)?

Oppositieleider CDA (met decennialange bestuurservaring) presteerde het om voor het 9e jaar op rij financiële rampen te voorspellen, maar geen fundamentele richting aan te wijzen. Het moet allemaal anders, maar we vertellen niet hoe…

Voorzitter, eigenlijk liet alleen de Stadspartij een andere keuze zien. Weliswaar totaal niet de onze, en bovendien gelardeerd met bakken cynisme kiest de Stadspartij voor bezuinigingen op de allerarmsten. Met een beroep op een valse tegenstelling tussen mensen in een koopwoning en mensen in een huurwoning EN een karikatuur van mensen in een uitkering. De Stadspartij heeft scherp rechts willen inhalen, maar is hopeloos uit de bocht gevlogen. Voorzitter, scherp rechts inhalen en kiezen om de arme Heerlenaren de bezuinigingen te laten betalen IS een visie. Maar wel eentje die tot ongelukken leidt.

Eerder demonstreerden duizenden mensen in de Sociale Werkvoorziening voor het behoud van hun werk. Zaterdag demonstreren duizenden mensen met de leus Red de Zorg. 
Voorzitter, in Heerlen doen we dat.

Omdat dat leuk is? Nee, omdat dat noodzakelijk is om onze gemeenschap, onze economie en onze mensen gezond te houden of te maken.

Voorzitter,

Als we veel van de stad vragen, dienen we ook veel van onszelf te vragen. Het is begrijpelijk dat Heerlen eerst in eigen vet snijdt. Er komen meer taken op de Heerlense kar, maar we gaan ‘m met minder mensen duwen. Dat kan. In theorie. Wij maken ons zorgen over de haalbaarheid van het snijden in de gemeentelijke organisatie. En we zullen dat scherp in de gaten houden. De kwaliteit van de organisatie moet overeind blijven.

En bovenal: We ontkomen er niet aan om vandaag moeilijke keuzes te maken, maar beste RAAD en beste COLLEGE durf dan ook echt in eigen vlees te snijden. Het Rijk legt het College bizar genoeg een verplichte vergoeding voor wethouders op. 300 euro per maand extra. Het College heeft die vergoeding in het verleden, toen ie nog niet-verplicht was altijd afgewezen. Wij roepen het College op nadrukkelijk in eigen vlees te snijden. Wees desnoods Burgerlijk ongehoorzaam! Verplicht of niet.
Datzelfde geldt voor de raad: snijden in andermans vlees is makkelijk, bezuinig op de raad en schrap de scholings- en fractievergoeding.

Alleen dan kun je- geloofwaardig- andere moeilijke keuzes maken.

Tot slot. De SP gelooft in de sociale richting van onze stad. Niet alleen als we wind in de rug hebben, maar JUIST als we door een gure storm heen moeten.

 

 

U bent hier