h

52 Koopzondagen geen succes

8 december 2014

52 Koopzondagen geen succes

Terwijl 73% van de winkeliers tegen waren, zijn in 2013 toch 52 koopzondagen ingevoerd. Ondanks de protesten van kleine ondernemers en de SP-actie: "52koopzondagennee", werd dit voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

SP wees reeds bij invoering op de gevaren voor ondernemers en stad. Nu, anderhalf jaar later, heeft iedereen de gevolgen kunnen ervaren. De kleine ondernemers houden 's zondags hun deuren gesloten. Logisch, ook zij willen 1 dag per week vrij. Het publiek is teleurgesteld en de klanten weten niet meer waar ze aan toe zijn: wanneer is er nu een koopzondag met alle winkels open?

We kunnen de conclusie trekken dat, zoals de SP reeds voorspelde, de koopzondag een spookzondag is geworden!
De grotere winkels, bijv. V&D, gaan ook niet meer elke zondag open. En zelfs op koopavond is er in 2014 een afname van 55% (!) bij het koperspubliek waar te nemen.
 
In het coalitieakkoord is dan ook afgesproken dat de ondernemers gezamenlijk, dus: grote EN kleine ondernemers, een plan van aanpak kunnen indienen
m.b.t. het aantal koopzondagen. Dit plan wordt meegenomen in een nieuwe besluitvorming, welke 1 mei 2015 ingevoerd zal worden.
 
Een rondgang eind november 2014, leert echter dat er nog geen enkel contact is geweest met de kritische kleine winkelier, en dat terwijl de tijd begint te dringen.
De SP is er niet gerust op en heeft het College hierover tijdens de raadsvergadering van 2 december om opheldering gevraagd. Wij houden u op de hoogte.

U bent hier