h

Heerlen sociaal èn financieel verantwoord

3 december 2014

Heerlen sociaal èn financieel verantwoord

De sociale keuzes van de gemeente Heerlen trekken ook landelijk de aandacht. In een overzicht van het blad Binnenlands Bestuur over wat gemeenten met de Huishoudelijke Zorg doen, werd speciaal aandacht besteed aan de Heerlense keuze om de Huishoudelijke Zorg gewoon als individuele voorziening in stand te houden. En daarvoor ook boter bij de vis te leveren.

Heerlen legt elk jaar tot € 2,6 miljoen eigen geld bij om de bezuinigingen van het VVD/PvdA-kabinet deels te compenseren. Hiermee steekt Heerlen duidelijk af tegen gemeenten die ofwel de Thuiszorg als individuele voorziening gewoon helemaal afschaffen, ofwel er zwaar op bezuinigen. Soms wordt er hoogstens tijdelijk geld voor vrij gemaakt zonder dat dit voor de lange termijn een oplossing biedt.

Dat geldt ook voor de Sociale Werkvoorziening. Ook daarop wordt door het kabinet zwaar bezuinigd. De tekorten die daardoor op de Sociale Werkvoorziening in onze regio (WOZL) ontstaan, zijn in de gemeente Heerlen meerjarig in de begroting verwerkt. Daarin wijkt Heerlen af van veel andere gemeenten in onze regio die deze tekorten net zo goed voor hun rekening krijgen. Zij steken ofwel hun kop in het zand door te doen alsof de tekorten niet bestaan. Of ze boeken deze tekorten ten koste van de andere budgetten voor de uitvoering van de zogenaamde “Participatie-wet”. Hierdoor blijft er nauwelijks geld over voor de andere taken die de gemeente met dit geld moet verrichten.

Kortom, Heerlen maakt niet alleen sociale keuzes, maar verwerkt de financiële gevolgen daarvan duidelijk en ook op lange termijn zichtbaar in de begroting. Dat laatste is niet makkelijk, maar wel een kwestie van kiezen.

En dat valt op tussen al die gemeenten die zelf een sociale kaalslag plegen en/of op lange termijn de gevolgen van het compenseren van het asociale kabinetsbeleid niet in de begroting verwerken.

U bent hier