h

Panden Sittarderweg kwijnen weg door jarenlang achterstallig onderhoud

20 januari 2015

Panden Sittarderweg kwijnen weg door jarenlang achterstallig onderhoud

Foto: Ron Meyer

Een aantal statige panden aan de Sittarderweg (tegenover de Praktijkschool)  met monumentale uitstraling kampen reeds jaren met zwaar achterstallig onderhoud. Inmiddels is de staat van enkele van deze panden dusdanig slecht, dat Ron Meyer, fractievoorzitter van de raadsfractie van de SP oordeelde dat schriftelijke vragen aan het college van B&W van Heerlen over de staat en de veiligheid van deze panden gerechtvaardigd zijn.

  1. Bent u bekend met de bouwvallige en achterstallige status van enkele panden aan de Sittarderweg? Zo ja, hoe omschrijft u de ontwikkeling van de staat van die panden in de afgelopen jaren?
  2. Hoe zou u de huidige staat van de panden op de foto - met onder andere provisorisch dichtgetimmerde voorgevels, volledig open kozijnen en een ontbrekend deel van het dak - willen omschrijven?
  3. Deelt u de opvatting dat de (lokale) overheid een belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid en leefbaarheid heeft indien de staat van een bepaald pand die veiligheid en leefbaarheid in gevaar zou brengen? Zo ja, waar start die verantwoordelijkheid en wat zijn de middelen die u in kunt zetten?
  4. Is de veiligheid in en rondom deze panden onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er sprake van enig gevaar voor bewoners en voorbijgangers?
  5. Hoeveel mensen wonen in deze en de belendende panden?
  6. Welk effect heeft een dergelijke status op de uitstraling, (het gevoel van) veiligheid en leefbaarheid van de omgeving en de buurt?  
  7. Bent u hierover in contact met de eigenaren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daarvan het resultaat?
  8. Kunt u de SP-fractie garanderen dat de veiligheid voor de bewoners en omgeving gewaarborgd is? Zo nee, welke maatregelen zult u treffen?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden die het college van B&W zal geven.

U bent hier