h

Vrijheid en gelijkheid gaan hand in hand!

4 januari 2015

Vrijheid en gelijkheid gaan hand in hand!

Foto: Hilde Leeman

Op de nieuwjaarsreceptie van de SP afdeling Heerlen, wenste de afdelings- en fractievoorzitter Ron Meyer iedereen een gelukkig nieuwjaar toe en sprak hij de hoop uit dat 2015 een jaar van een ommezwaai wordt, een jaar waarin keuzes gemaakt worden vóór menselijke waardigheid en het versterken van een samenleving waarin solidariteit en zorg voor elkaar opnieuw vaste gegevens worden. De betaalbaarheid hiervan is niet alleen een kwestie van geld. Het is vooral een kwestie van de juiste politieke keuze! Lees hieronder de integrale tekst van de toespraak.

Partijgenoten!

2014 was een bijzonder jaar voor de SP in Heerlen:

 • we klopten op duizenden deuren (onze klopclub werd geboren),
 • we belden en spraken met duizenden Heerlenaren,
 • we wonnen -samen met buurtbewoners- acties in Lotbroek (behoud van het station) en Meezenbroek (behoud van de pinautomaat),
 • We waren gul, zo deelden we mierzoete suikerspinnen uit aan zure vastgoedbazen die met dure advertenties de Heerlense verkiezingen naar hun hand wilden zetten,
 • we namen afscheid van 2 van de meest inspirerende Heerlense politici en pioniers van de afgelopen decennia: Jan en Riet de Wit,
 • we verwelkomden nieuwelingen: in de raad (Hilde, Chris en Hannie), in het College (Jordy) en in ons rode leger van de straat... zoals Marianne en Jacqueline,
 • we vierden het 25-jarige bestaan van het Heerlense SP-huis, wat symbolisch en perfect (!) werd georganiseerd door nieuwe actieve SP'ers (onze kerngroep),
 • we wonnen de raadsverkiezingen (in 9 Heerlense stembureaus haalden we tussen de 40 en 50% van de stemmen, in 1 zelfs een ruime meerderheid 55,6%)
 • we kregen weer een elftal SP'ers in de raad.
 • En we overtuigden onze coalitiepartners ervan om harde Rijksbezuinigingen op thuiszorg, armoedebestrijding en de sociale werkvoorziening met eigen Heerlens geld op te vangen.

Afgelopen vrijdag stond er een veelzeggend artikel in de Volkskrant. Een artikel waarin de politieke keuzes in Heerlen en die in Groningen tegenover elkaar werden gesteld. De Heerlense wethouder zorg zette uiteen waarom het relatief armlastige Heerlen ervoor kiest om de extreme Rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp, de sociale werkvoorziening en armoedebestrijding structureel met eigen geld op te vangen.
SP-wethouder Peter van Zutphen rechtvaardigde in het Volkskrant-artikel die keus met de woorden: "Het is een principekwestie dat we de allerzwaksten niet door de bodem laten zakken".     

De Groningse D66-wethouder Schoor stelde daar een totaal andere visie tegenover: "Als ik 15 miljoen op de plank had zou ik nu geen euro extra uitgeven aan het
sociale domein".

Het is mij hier niet te doen om het afbranden van D66-wethouder Schoor. Dat is -geloof ik- de afgelopen dagen al genoeg gebeurd. Dit voorbeeld is veel fundamenteler van aard. Waar PvdA'ers, VVD'ers en D66'ers op het Binnenhof en in steden als Groningen roepen dat de zorg onbetaalbaar is en er bezuinigd moet worden... kiest een coalitie van diezelfde partijen -én SP en Ouderenpartij- er in Heerlen voor om de klappen van die vernietigende Rijksbezuinigingen op te vangen.

Niks: "het kan niet anders"; weg met het: "er is geen alternatief"-dogma. De dominante maatschappelijke en democratische keuze - DE REALITEIT - is in Heerlen anders dan in Den Haag en Groningen. Hier onmogelijk, daar realiteit. Vandaag onmogelijk, morgen de werkelijkheid.

POLITIEKE KEUZES! partijgenoten.
Politieke keuzes voor of tegen menselijke waardigheid.
Politieke keuzes voor versterking of verzwakking van onze verzorgingsstaat.
Politieke keuzes om mensen wel of niet door de ondergrens te laten zakken.

Op de zorg én de sociale werkvoorziening wordt ruim 14 miljard bezuinigd.
Want: zo roeptoetert liberaal NL: "ONBETAALBAAR! Kan niet anders. There is no alternative..."

Onbetaalbaar? Het kán niet anders?? Echt waar?
Afgelopen week struinde ik het nieuws van 2014 eens door.... Oordeelt u zelf:

 •  NL heeft 173.000 miljonairs. Vorig jaar kregen zij er maar liefst 46 miljard euro BIJ. 46 miljard. Herinnert u zich die 14 miljard bezuinigingen op de zorg en de sociale werkvoorziening nog?
 • Bijna de helft van de rijkste Amerikaanse multinationals heeft een brievenbus-bv in NL. Belastingparadijs NL is onder de Fortune 500 (de rijkste Amerikanen) populairder dan Bermuda en de Kaaimaneilanden.
 • De koopkracht van de allerrijksten stijgt al decennialang sneller dan die van de gewone man of vrouw. De koopkracht van de laagstverdienende daalde sinds 1980 zelfs met 30%.
 • NL'ers met een dunne beurs gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood dan NL'ers met een dikke beurs.
 • 800.000 mensen kunnen hun ziektekostenverzekering niet meer betalen.
 • 400.000 kinderen groeien op onder de armoedegrens.
 • De 10% rijksten bezit 61% van ALLE vermogen in NL.

DE grote uitdaging van de toekomst is Vrijheid. De vrijheid van de 90% van NL, die 90% die niet arm en zielig is, maar hoe dan ook minder rijkdom en minder invloed heeft dan die andere 10%. Vrijheid voor iedereen: vrijheid als het recht op kansen, invloed en ontwikkeling voor iedereen. Vrijheid: ongeacht de dikte van je beurs.

Dames en heren. Vrijheid en Gelijkheid gaan hand-in-hand. De vrijheid om samen te leven, om rond te kunnen komen, de huur, de zorgverzekering of de hypotheek te kunnen betalen. Die vrijheid kan niet zonder een sterke samenleving. Die kan niet zonder een eerlijke bijdrage van eenieder.

Dus...

Als Vrijheid het recht op kansen voor iedereen is, waarom laten we de middelen die nodig zijn voor kansen dan over aan een elite van de aller-aller-allerrijksten?
Als Vrijheid het recht op kansen voor iedereen is, waarom wordt de verzorgingsstaat dan afgebroken en Belastingparadijs NL in stand gehouden?
Waarom zou de zorg voor duizenden zieken, de studiefinanciering voor duizenden studenten, of betaalbare huren voor honderdduizenden gezinnen zogenaamd NIET te betalen zijn maar MILJARDEN voordelen voor multinationals in Belastingparadijs NL
wel?

Als Vrijheid het recht op kansen voor iedereen is, waarom moet de demente oudere in zijn of haar broek piesen en worden superrijke multinationals eindeloos fiscaal gepamperd in Belastingparadijs NL?

Het kán niet anders? Er is geen alternatief? Hou toch op met die neoliberale nonsens!

POLITIEKE KEUZES!

In België blijkt 85% van de mensen vóór een miljonairstaks (een kleine bijdrage van miljonairs die van grote meerwaarde kan zijn in de samenleving) en voor het rechtvaardige laten bijdragen door multinationals.
In NL zal dat niet heel anders zijn.

In Amerika wil een grote meerderheid een forse verhoging van het minimumloon. Van 7,25 dollar naar 15 dollar.

In NL kan dat ook!

"They've got the money, we've got the numbers.
(Zij hebben het geld, wij hebben de mensen.)"

Laten wij die mensen dan organiseren.
Huis-voor-huis, straat-voor-straat, stad-voor-stad.
Met al die kanjers die onze partij rijk is.

Omdat we weten dat het kan.
En omdat het de hoogste tijd wordt dat de neoliberale 'waarheid' een betoverend en inspirerend alternatief krijgt.

Tot slot wil ik één van die kanjers in de schijnwerpers zetten.
Eén van de toonbeelden van frisheid en verandering.
Eén van de stille en cruciale krachten van onze afdeling.
Zij bewees dat het schier onmogelijke mogelijk is.
Wie zij is? Bent u enkele jaren geleden wel eens op het SP-huis geweest? En: bent u er het afgelopen jaar geweest?

Zij redde ons van de totale chaos. Ze voorkomt dat we in onze structurele actiemodus omkomen in onze eigen rommel en chaos.
Ze archiveert alle belangrijke artikelen, foto's en papieren. En tussendoor laat ze ons actiehol ook nog eens stralen. De absolute Kanjer van de SP-Heerlen 2014 is..... Ingrid Gorgels!

Met Ingrid als symbool van onze kracht en frisheid, wens ik ons allen een gezond, inspirerend en strijdbaar 2015 toe!

U bent hier