h

Aldi-centrum vóór de buurten?

10 februari 2015

Aldi-centrum vóór de buurten?

Foto: Dominique Ducornez / Aldi Willemstraat 022015

Al enige tijd wordt er gesproken over een eventuele vestiging van Aldi aan de rand van ons centrum op de oude Arcus-locatie aan de Groene Boord. Het College hanteert echter al langere tijd de maatstaf dat er geen extra vierkante meters detailhandel aan het centrum worden toegevoegd. Maar wat als Aldi elders vierkante meters weghaalt...? Zo een "ruil" heeft verregaande gevolgen voor de supermarktvoorzieningen in onze buurten. Daarom is dit wat de SP betreft onacceptabel want: dat is slecht voor de buurten die dit treft.

Vandaar dat Fractievoorzitter Ron Meyer onderstaande vragen aan het college gesteld heeft.

  1. Is het juist dat voor de Aldi aan de rand van het centrum (Groene Boord) de afspraak “geen extra vierkante meters detailhandel in het centrum” dwarsligt? Zo nee, hoe zit het dan?   
  2. Zou het College wel toekomst zien in een dergelijke vestiging als Aldi elders vierkante meters (een supermarkt-vestiging) zou sluiten?
  3. De Aldi-vestiging in de Willemstraat (GMS) is inmiddels gesloten. De Aldi-gedachtengang leek lange tijd te zijn: Willemstraat dicht, Groeneboord open. Echter: is er door Aldi ooit enige relatie gelegd van opening van de vestiging in het centrum (Groene Boord) en sluiting van nóg één van de 3 andere vestigingen? Zo ja, welke?
  4. Deelt het College de opvatting dat de sluiting van één van de Aldi-vestigingen in de buurten (Heerlerheide, Heerlerbaan of Zeswegen) in ruil voor de opening van een vestiging in het centrum slecht is voor die buurten en daarom onacceptabel voor de gemeente?
  5. Welke alternatieven (in buurten) zijn er volgens het College voor de - kennelijke - inversteringsbehoefte van de Aldi?

U bent hier