h

De was- en strijkservice binnen de nieuwe Wmo

9 februari 2015

De was- en strijkservice binnen de nieuwe Wmo

Foto: Marianne van Oosterhout

De gemeente Heerlen heeft  per 1 januari 2015 de was- en strijkservice als voorliggende voorziening uit het maatwerkpakket van de Wmo gehaald. In plaats daarvan heeft de gemeente samen met thuiszorgorganisaties een plan ontwikkeld en de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) aangevraagd. Deze is toegekend voor de jaren 2015 en 2016 en het lijkt erop dat staatssecretaris Van Rijn van plan is om deze toelage structureel te maken.

De HHT is er enerzijds voor bedoeld om te voorkomen dat mensen, die zelf niet voor de was en het strijken kunnen zorgen, van deze zorg verstoken blijven. Anderzijds om het ontslag van thuishulpen zoveel mogelijk te voorkomen. Cliënten kunnen deze zorg al vanaf 1 januari zelf inkopen bij een thuiszorgorganisatie en betalen hiervoor het eerste half jaar een eigen bijdrage van € 2,50 per uur en daarna € 5,00 per uur.  Als mensen de eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen zij hiervoor een beroep doen op de bijzondere bijstand. Overigens blijft de was- en stijkservice in individuele gevallen wel mogelijk als maatwerkvoorziening.

Op dit moment lijkt het erop dat nog niet veel mensen gebruik van deze service maken. De SP-fractie heeft al in de eerste raadsvergadering van 2015 gevraagd wat hier de oorzaken van zijn. Het antwoord was dat de communicatie over de nieuwe mogelijkheid om de zorg zelf in te kopen bij de thuiszorgorganisatie niet helemaal duidelijk is geweest. De thuiszorgorganisaties zullen daarom zelf een op een met de cliënten gaan praten om hen op deze mogelijkheid te wijzen. Anderzijds kan de eigen bijdrage een struikelblok zijn. Wij zullen de vinger aan de pols blijven houden de komende tijd. 

U bent hier