h

Freinet-basisonderwijs

10 februari 2015

Freinet-basisonderwijs

Foto: Dominique Ducornez / Piramide Zeswegen 022015

Vergrijzing en ontgroening dragen bij aan de afname van het aantal kinderen.  En daardoor zijn er minder scholen nodig. De gemeenteraad stemde enige tijd geleden in met een plan om met de onderwijsstichtingen, te komen tot een goede verdeling van (basis)scholen over alle stadsdelen. Desalniettemin is nú nog niet duidelijk welke speficieke scholen open blijven of zullen sluiten en wanneer dit zal gebeuren. Op sommige plekken gonst het daarom van de verhalen over hun school die wellicht sluiten zal. Geen goede zaak, vindt de SP. Om hierin duidelijkheid te scheppen, stelt ze onderstaande vragen aan het college.

  1. Is het juist dat basisschool de Piramide verdwijnt in Zeswegen? Zo ja, wanneer is dit bekend geworden? Op welke termijn verdwijnt de Piramide dan in Zeswegen? Zo nee, waarom niet?
  2. Wie is er verantwoordelijk voor de keuze voor behoud of sluiting van een school op een bepaalde locatie? Waar kunnen ouders met hun vragen hierover terecht?
  3. Hoe wordt de toekomst van het Freinet-onderwijs in onze regio gewaarborgd? Welk (Freinet-) alternatief hebben ouders van kinderen die momenteel Freinet-onderwijs in Zeswegen volgen?
  4. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud en de toekomstige invulling van het pand waarin deze school nu gevestigd is? Hoe zorgen we ervoor dat een leegstaand schoolgebouw niet verloederd op een (vaak) centrale plek in een buurt?
  5. Is het College bereid de gemeenteraad een overzicht te leveren:                                        - van welke scholen/schoollocaties de toekomst (sluiting, voortzetting of samenvoeging) inmiddels definitief is;                                      - van de stand van zaken qua invulling voor die locaties?

U bent hier