h

Heerlen: de pinautomaat van Gedeputeerde Staten?

8 februari 2015

Heerlen: de pinautomaat van Gedeputeerde Staten?

Foto: Dominique Ducornez / pinautomaat meezenbroek 022015

In de sociale media verschenen afgelopen week berichten waaruit bleek dat het College van GS van de Provincie Limburg een bezoek bracht aan het College van B&W van Heerlen. Uit de krant viel bovendien op te maken dat GS een financiele claim bij de gemeente Heerlen voor Maastricht Aachen Airport (vliegveld Beek: MAA) neerlegde. Gedeputeerde Patrick van der Broeck schreef hierover een Tweet: "werkbezoek GS - B&W Heerlen warm pleidooi voor Nature Wonder World en regionale Parkstadt insteek". Bij de SP roept zo een uitspraak dan gelijk vragen op; deze stellen we daarom aan het College van Heerlen.

  1. Ging het “warm pleidooi” zoals beschreven door deputé Van der Broeck gepaard met een verzoek om een financiële bijdrage van de gemeente Heerlen? Zo ja, hoe hoog? Zo nee, wat hield het “warm pleidooi” anders/verder in?
  2. Heeft het College van GS eveneens een “warm pleidooi” gehouden voor MAA? Zo ja, ging dat “warm pleidooi” gepaard met een verzoek voor een financiële bijdrage van de gemeente Heerlen?
  3. Bleef het bezoek van het College van GS ‘beperkt’ tot deze “warme pleidooien” of zijn er nog meer verzoeken door GS gedaan om financiële bijdragen van de gemeente Heerlen? Indien er meer (financiële) bijdragen door de Provincie gevraagd zijn: welke?
  4. De Provincie Limburg heeft - zo blijkt uit de Provinciale debatten - een vrije ‘besteedbare ruimte’ van een slordige 100 miljoen in haar Begroting. Daarnaast bestaat er nog een veelvoud aan mogelijkheden. De gemeenten, waaronder Heerlen, verkeren door de Rijksbezuinigingen en de Decentralisaties alles behalve in een rooskleurige financiële positie. Hadden GS ook iets te brengen in plaats van te halen? Oftewel: deden GS een financiële toezegging of droegen ze bij uit de Provinciale kas aan de kas van Heerlen?
  5. Deelt het College de opvatting van de SP-fractie dat de broodmagere gemeenten niet de pinautomaat van de steenrijke Provincie Limburg zijn? Zo nee, waarom niet?

U bent hier