h

Haal het geld waar het zit!

30 oktober 2015

Haal het geld waar het zit!

Foto: Hilde Leeman

Het actiecomité "Haal het geld waar het zit" kwam gisteravond voor het eerst bijeen. Dat zorgde voor een tjokvol SP-huis. Ruim dertig aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over ongelijkheid en wat hieraan te doen is. Uiteindelijk leidde dit tot een plan voor de komende tijd. Vier lijnen worden gevolgd: we blijven deur aan deur kloppen, een actiegroep werkt voorstellen uit om meer gebruik te maken van nieuwe media, een tweede actiegroep doet voorstellen om het onderwerp op een creatieve en ludieke manier meer bekendheid te geven en de lobby richting Amersfoort wordt geïntensiveerd om zo het onderwerp meer onder de aandacht van de landelijke politiek te houden.

David Hollanders, redacteur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, verzorgde een inspirerende en informatieve inleiding over de toenemende ongelijkheid in onze samenleving en in de wereld. Hij deed dit aan de hand van vijf stellingen:

1) Ongelijkheid zit overal: de bakker op de hoek betaalt net als ieder ander belasting; multinationals sluiten echter geheime deals met het Ministerie van Financiën om geen belasting te hoeven betalen over hun resultaten. En....ze komen daarmee weg. Bijstandsgerechtigden worden op veel plaatsen vervolgd vanwege administratieve fouten terwijl financiële fraude van banken door het OM gewoon "geschikt" wordt. Bezuinigingen worden gerechtvaardigd door verminderde inkomsten van de overheid en tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven massaal belasting ontduiken. Er is sprake van klassen-justitie, van verminderde toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, en ga zo maar door: ongelijkheid zit werkelijk overal.

2) Ongelijkheid neemt toe: terwijl de ongelijkheid na de tweede wereldoorlog leek af te nemen, zien we deze de laatste jaren opnieuw en in grotere mate toenemen. Trokken in 1977 de meest vermogende 10 % van de Nederlandse bevolking, 'slechts' 44 % van het Nederlandse vermogen naar zich toe, in 2013 zien we dat deze 10 % inmiddels 66 % naar zich toe trekt. 

3) Ongelijkheid is een bedreiging voor de democratie, de moraal,het rechtssysteem, de gezondheidszorg én de economie van Nederland.

4) Ongelijkheid is een kapitalistisch kenmerk: het systeem dient daarom aangepast te worden zodat er een werkelijk andere samenleving ontstaat.

5) Verzet tegen ongelijkheid kan op meerdere manieren geïnspireerd zijn: moreel, christelijk of vanuit milieu-bewustzijn. Het is goed om samen op te trekken.

Foto: Dominique Ducornez
We mogen daarbij niet vergeten dat er mensen zijn die van ongelijkheid profiteren. De allerrijksten (1% van de bevolking!) hebben toegang tot media, universiteiten, politici, onderzoeksinstituten en ministeries. Zij doen er alles aan om ongelijkheid in stand te houden en om deze te vergroten. Daarom moeten we voorzichtig zijn met bondgenoten die tegen ongelijkheid zijn maar die niet willen strijden tegen de financiële elite.

Kortom: actie voeren tegen ongelijkheid en voor een solidaire samenleving wordt alsmaar belangrijker. In de ogen van David Hollanders is het werk wat lobbyisten op allerlei plekken doen, niets anders dan actie voeren met veel geld. Een zesde stelling zou daarom kunnen zijn dat wij onze "lobby" voor een betere samenleving moeten intensiveren.  Actie moet!

Zin gekregen om mee te doen? Meld je aan via: Heerlen@SP.nl

U bent hier