h

Heem!

4 november 2015

Heem!

Foto: Dominique Ducornez

"28 augustus 2015. De CBS-weg. Waar in de jaren 90 tientallen schaars geklede dames tippelden voor een snelle wip en wat dope, paradeerden 15.000 Heerlenaren richting het Verhaal over de val van de Lange Jan, Lange Lies en de Mijnstreek."

Met deze zin gaf Ron Meyer vanmiddag de aftrap aan de bespreking van de Heerlense begroting 2016 in de raadszaal. De verschillende raadsfracties geven dan hun visie op de stand van zaken in de stad en op de plannen die het college ter besluitvorming voor legt.

De fractievoorzitter van de SP vervolgde daarna met:

"Als Heerlen met iets bezig is, dan is het met een zoektocht naar hoe de kraters van ONTHEEMDING gevuld kunnen worden met trots en inspiratie. Tijdens het Jaar van de Mijnen leefde de zoektocht naar de wortels van onze regio volledig op. Een groeiende trots op ons HEEM.  Geen valse nostalgie, maar echte belangstelling naar de inspirerende rauwheid van onze identiteit.
Zoals in Remy van Heugten’s viervoudig Gouden Kalf-winnaar Glück Auf. Of in Marcia Luyten’s Geluk van Limburg. Wat te denken van Sergej Kreso’s Mijnstreekcomplex, een documentaire over jonge Heerlenaren die in de worsteling van hun stad creativiteit en inspiratie vinden. Voorzitter, die energie is goud waard. Die moeten we van een extra boost voorzien en etaleren. Bijvoorbeeld in het centrum van onze stad. MOTIE- centrum & identiteit

We groeven naar kolen en graven naar onze roots. Daarbij hoort een volwaardig Mijnmuseum. We hebben een fors bedrag voor de exploitatie opgenomen in de Begroting. Nu nog de financiering van het gebouw. We kunnen niet wachten. Wat zijn de vorderingen?

Centrum
Voorzitter, het Centrum van onze stad kent misschien nog wel de grootste ontheemding. Onze stationsomgeving was jarenlang het epicentrum van daklozen en dealers. En zo’n 30 jaar lang een afschrikwekkende sluier van grauwheid over het centrum en de buurten eromheen. Heerlen toont lef met kleine en grote verbeteringen. Van een spoorsingel vol Muurschilderingen- een soort Murallee- tot het Maankwartier. De SP wil daar vol overtuiging mee doorgaan!

Voorzitter, tegelijkertijd hebben we zorgen. Vorig jaar vroeg de SP naar een update van de centrumvisie 2005. Die centrumvisie is weliswaar in grote lijnen nog prima (Peutz-driehoek), maar kent ook noodzaak tot modernisering. In 10 jaar tijd hebben zich grote veranderingen voorgedaan in oa de detailhandel. We willen alternatieven voor plekken die al jaren leeg staan (slopen en/of herontwikkeling, minder winkels, meer wonen en levendigheid).

Veel van die plekken zijn niet van de gemeente. Vorig jaar nam deze raad een motie aan om vastgoedeigenaren die hun panden laten verloederen aan te spreken en eventueel aan te pakken (de Brunssum-methode). Hoeveel vastgoedbeleggers hebben we in de tussentijd aangesproken/aangepakt op hun verloederde panden?

We constateren op papier dat Heerlen-centrum het centrum van Parkstad is. Maar in de praktijk breiden onze buurgemeenten hun centra uit. Hoe zorgen we dat ons centrum ook in de praktijk het centrum van de Mijnstreek is?

Noodzakelijk: Sociale Stad
Voorzitter, Heerlen kent nog steeds veel mensen met een zeer smalle beurs. 25% kan nauwelijks rondkomen. De noodzaak voor sociale investeringen blijft groot. De SP wil weten wat het College nóg meer kan doen aan de schrijnende armoede onder kinderen?

De SP is tevreden met het Heerlense zorg-principe: “Geen marktwerking, maar samenwerking” en de Heerlense miljoenen voor de zorg. Maar hoe ziet dat plan er concreet uit? En: welke ruimte ziet het College voor verlaging van de eigen bijdrage Was- en Strijkservice.

Zorgwekkende signalen krijgen we van mensen die al lang wachten op behandeling van hun WMO-aanvraag. Het is onacceptabel dat mensen te lang moeten wachten op een scootmobiel, aanpassing van een woning of huishoudelijke hulp. MOTIE WMO-achterstand

Werk en reintegratie
Het is bemoedigend dat Heerlen de beste bijstandsontwikkeling van Nederland heeft. Het toont dat de inspanningen om mensen aan de bak te krijgen hun vruchten afwerpen.
De SP is voorstander van uitbreiding van Werk-voor-Heerlen. Anders dan in de meeste andere gemeenten ontvangen mensen daar minstens het minimumloon of een (SW)cao-loon. Zonder uitbreiding is het risico groot dat de doorstroming van mensen verstopt raakt en een grote groep mensen nauwelijks perspectief heeft. Welke uitbreidingsmogelijkheden ziet het College?

Voorzitter, het eventueel uitbesteden van de beveiliging is voor de SP een NO GO. We hebben niet voor niks afgesproken dat we deze taken dichtbij de gemeente houden. We maken ons ook grote zorgen om de bezuiniging op de toezichthouders. Hoe garandeert u WERK voor deze mensen?

Boeteregime en bestuurlijke ongehoorzaamheid
Voorzitter, zelfs voor onbewuste foutjes bij de aanvraag van een bijstandsuitkering werden lange tijd draconische boetes opgelegd. De Centrale Raad van Beroep heeft het Kabinet inmiddels op de vingers getikt. De SP stelt voor om de onterecht opgelegde boetes met terugwerkende kracht te vernietigen en terug te betalen. MOTIE BOETEREGIME

We complimenten het College voor z’n Bestuurlijke Ongehoorzaamheid door de eigen bijdrage in de Jeugdzorg niet te innen. HULDE!
Wees ook Bestuurlijke Ongehoorzaam bij nog minstens 1 specifiek punt: te weten de korting op de bijstand van gezinnen-met-kinderen waarvan 1 van de ouders (tijdelijk) in een instelling zit. 36 Heerlense gezinnen zouden een Klijnsma-korting op hun bijstandsuitkering van maar liefst 240 euro krijgen. Schandalige landelijke regels vragen om Bestuurlijke Ongehoorzaamheid.

Duurzaamheid
Heerlen investeert in duurzaamheid, in een gezondere toekomst. Van het Mijnwater tot zonnepanelen. Het Zonnepanelen-plan is spectaculair. Niet alleen wordt er in de regio maar liefst 45 miljoen geïnvesteerd in tienduizenden zonnepanelen, maar ook in WERK en de lokale economie. Hoeveel CO2 besparen we? Hoe zorgen we dit ten goede komt aan de lokale dakdekker en onderhoudsmonteur? Wanneer starten we en wanneer schreeuwen we dit van de daken?

Wonen
Je letterlijk HEEM is je huis. Het Kabinet Rutte-Verhagen-Wilders stimuleerde de verkoop van sociale huurwoningen en de ellende is amper te overzien. Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning staan extreem lang in de rij en mensen die hun woning willen verkopen raken deze niet kwijt. En dan komen er ook nog mensen die vluchtten voor oorlog en geweld. We eisen dat de gemeente prestatieafspraken maakt voor de realisatie van een groot aantal sociale huurwoningen. Want, wij laten de ene groep zonder huis niet opzetten tegen de ander zonder thuis.  MOTIE DELTAPLAN SOCIALE WONINGBOUW

Voorzitter, tot slot:
Op je HEEM ben je zuinig. Tuurlijk, je bent kritisch, je zegt elkaar de waarheid maar wat er ook gebeurt…. je breekt de boel nooit bewust af. Je schijt niet op je eigen stad.

Want dan kom je aan trotse Heerlenaren. Van links tot rechts en arm tot rijk.  En zoals een bekend Heerlens lied luidt:
“Wen inne get va Heële zeët, jong, deë kunt aa mich.
Wen inne get va Limburg zeët, jong, deë kunt aa mich.
Wen örges in et boeteland inne get zeët van Nederland.”

Deze zinnen werden tot ieders verrassing gezongen, waarbij hier en daar vanuit de raadszaal meegezongen werd. 

U bent hier