h

Heem! 'n solidaire en sociale plek

5 november 2015

Heem! 'n solidaire en sociale plek

Foto: Dominique Ducornez

Dag twee van het debat over de begroting van Heerlen in 2016. Zoals gebruikelijk kwam de fractie van de SP vanmorgen in het SP-huis samen om de eerste termijn te evalueren, om op basis hiervan de lijn van de bijdrage van vandaag af te spreken en om de standpunten met betrekking tot de gisteren ingediende moties en amendementen te bepalen. 

Dit was de lijn van het betoog van Ron Meyer in de tweede termijn:

1. Veel aandacht ging uit naar de brief van de beveiligers van het gemeentehuis die vanmorgen vroeg aan alle raadsleden gestuurd werd. Daarin stellen ze dat ze zich erge zorgen maken over de bezuiniging die hen boven hun hoofd hangt. Daardoor dreigen ze niet alleen hun werkplek maar tevens mogelijk hun baan te verliezen. Deze mensen kwijten zich al geruime tijd met grote toewijding van hun taak. In de eerste termijn kwam dit onderwerp gisteren ook aan bod. Ook op het budget van het gemeentelijke apparaat dient bezuinigd te worden. Daar kan de SP zich zeker in vinden. De SP is het echter niet eens met het bezuinigen over de rug van een groep kwetsbare mensen die, als ze hun baan verliezen, vermoedelijk moeilijk weer aan de slag zullen kunnen raken.

2. Het regionale zwembad was een ander thema. De SP vindt het belangrijk dat er stappen gezet worden in de beeldvorming rondom een mogelijk regiobad en roept het college dan ook nadrukkelijk op om samenwerking hierin met de buurgemeentes te verkennen, zodat eindelijk duidelijk wordt wat op dit terrein mogelijk is. Om dit te bereiken dient de SP de motie Verkenning Regiozwembad in.

3. Tot slot stond Ron Meyer stil bij de mailwisseling die vastgoedmakelaar van der Mortel voerde met partijen die al zaken doen met het Maankwartier. Gisteren bleek tijdens de bespreking in de eerste termijn dat van der Mortel deze partijen benadert en suggereert dat het Maankwartier een ongelukkige formule is. Kwalijker bij dit alles is dat nu, uit de mailwisseling die vandaag vrijgegeven werd, blijkt dat raadsleden Leers en Petermann daadwerkelijk een relatie met deze vastgoedmakelaar onderhouden. Op deze manier wordt het beeld van Heerlen alsmaar door het slijk gehaald en kunnen vragen gesteld worden bij het integer handelen van politici. Als politicus moet je dat vermijden.

U bent hier